• Tartalom

1022/2001. (III. 14.) Korm. határozat

1022/2001. (III. 14.) Korm. határozat

a Budapest Sportcsarnok helyett felépítendő új többcélú létesítmény finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról

2001.07.20.

1. A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 33. és 42. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 36. § (1) bekezdése és 43. § (2) bekezdése alapján, a 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően készfizető állami kezességet vállal a leégett Budapest Sportcsarnok helyszínén felépülő többcélú rendezvénycsarnok fővállalkozási szerződés keretében történő felépítésének hitelből történő finanszírozására, összességében legfeljebb 25 Mrd Ft értékhatárig.

2. A készfizető kezességet a Budapest Sportcsarnok helyszínén felépülő többcélú rendezvénycsarnok felépítésére és finanszírozására vonatkozó, kedvező feltételek mellett megkötendő beruházási és hitelszerződés teljesítéséhez fűződő érdek indokolja.

3. A Kormány eltekint a kezességvállalási díj kikötésétől.

4. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba.

Melléklet az 1022/2001. (III. 14.) Korm. határozathoz1

1. Felhatalmazás megjelölése: 2000. évi CXXXIII. törvény 36. § (1) bekezdése.

2. Nemzeti érdek megnevezése: a Budapest Sportcsarnok helyszínén felépülő többcélú rendezvénycsarnok felépítésének zökkenőmentes lebonyolításához fűződő nemzeti érdek.

3. Kezességvállalás indoka: a Budapest Sportcsarnok helyszínén felépülő többcélú rendezvénycsarnok felépítésének kedvező feltételekkel való finanszírozása.

4. Kezességvállalás mértéke vagy összege: legfeljebb 25 Mrd Ft.

5. Kezességvállalás feltételei: a 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően, kezességvállalási díj kikötése nélkül.

6. Hitelfelvevő vagy fizetésre kötelezett megnevezése: Rendezvénycsarnok Rt.

7. Hitelnyújtó megnevezése: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. és Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

8. Kezesség típusa: készfizető kezesség.

9. A típus megválasztásának indoka: a kezesség a kedvező feltételek mellett megkötendő hitelszerződés biztosítékául szolgál.

10. A kezesség érvényesítésének valószínűsítése évenként: 0.

11. A kezességre vonatkozó szerződés aláírásának várható időpontja: kormánydöntést követően azonnal.

1

A mellékletet az 1080/2001. (VII. 20.) Korm. határozat iktatta a szövegbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére