• Tartalom

115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet

115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 245/N. §-ának (2) bekezdésében és a 342. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–9. §2

10. § (1) Ez a rendelet 2001. július 1-jével lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésétől a Hszt. XIX/A. fejezetének hatálya alá tartozó szervek hivatásos állománya tekintetében a 67. § (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható és a 2. számú melléklete helyett a 2/A. és a 2/B. számú mellékletet kell alkalmazni.

1–2. számú melléklet a 115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelethez3

1

A rendeletet a 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 1. napjával.

2

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1066. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1066. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére