• Tartalom

2001. évi CXXI. törvény

2001. évi CXXI. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

61. §62

303/A. §63

62. §64

63. §65

64. §66

65. §67

66. §68

67. §69

68. §70

69. §71

70. §72

71. §73

72. §74

73. §75

74. §76

75. §77

76. §78

77. §79

78. §80

79. §81

80. §82

81. §83

82. §84

83. §85

84. § (1)–(2)86

(3)87

85. §88

86. §89

87. §90

88. § (1) Ez a törvény 2002. április 1-jén lép hatályba.

(2)–(5)91

89. § Ha a 2002. április 1. napja előtt elkövetett bűncselekmény miatt az elkövetővel szemben a Btk. 2002. március 31. napjáig hatályos rendelkezései alapján vagyonelkobzás mellékbüntetést, illetőleg elkobzást, vagyoni előny vagy elkobzás alá eső érték megfizetésére kötelezést kell elrendelni, a vagyonelkobzással, illetőleg az elkobzással, a vagyoni előny vagy az elkobzás alá eső érték megfizetésére kötelezéssel kapcsolatos eljárási kérdésekre a Be.-nek a 2002. március 31. napjáig hatályban lévő rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jogharmonizációs záradék

90. § E törvény az Európai Unió következő jogforrásainak büntető anyagi jogi rendelkezéseivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény (1–3. Cikk),

az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyve (1–3. Cikk),

az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyve (1–2. Cikk, 5. Cikk),

az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit és az Európai Közösségek tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (1–3. Cikk),

a Tanács 2000. május 29-i kerethatározata az euró bevezetésével kapcsolatos hamisítások büntetőjogi büntetésekkel és egyéb szankciókkal való hatékonyabb üldözéséről,

az 1998. december 22-i együttes fellépés a magánszektorban tapasztalható korrupcióról (1–4. Cikk),

az 1998. december 21-i együttes fellépés a bűnöző szervezetben való részvétel bűncselekménnyé nyilvánításáról,

az 1998. december 3-i együttes fellépés a bűncselekményből származó javak lefoglalásáról és elkobzásáról (1. Cikk 2. bekezdés),

az Európa Tanács 1990. évi egyezménye a bűncselekményből származó javak tisztára mosásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról (2. Cikk 1. bekezdés, 6. Cikk),

a Schengeni Végrehajtási Egyezmény (27. Cikk 1. bekezdés).

1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. december 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. december 28. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 2. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

18

Az 1–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 18. §-t a 2004: CXXXI. törvény 29. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 19–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 19–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 19–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 19–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 23. §-t a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 24–59. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 60. §-t a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

67

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

70

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

71

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

72

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

76

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

77

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 61–76. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 77. §-t a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

80

A 78–83. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

81

A 78–83. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

82

A 78–83. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

83

A 78–83. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 78–83. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

85

A 78–83. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 84. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 84. § (3) bekezdését a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

88

A 85–87. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

89

A 85–87. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

90

A 85–87. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 88. § (2)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 542. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére