• Tartalom

126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet

126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépése napjától vagy az azt követő időponttól megállapításra kerülő, illetőleg az említett időpontban még folyamatban lévő ügyekben egyaránt alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1057. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére