• Tartalom

13/2001. (X. 10.) IM rendelet

13/2001. (X. 10.) IM rendelet

az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalás alóli mentességéről

2001.10.18.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A bírósági végrehajtás során a természetes személy adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű akkor mentes a foglalás alól, ha a becsértéke nem éri el

a) motorkerékpár esetén a 150 000 Ft-ot;

b) személygépkocsi esetén az 1,2 millió Ft-ot;

c) autóbusz esetén a 3,5 millió Ft-ot;

d) tehergépkocsi esetén a 3,5 millió Ft-ot;

e) nyerges vontató esetén (szerelvénnyel együtt) az 5 millió Ft-ot.

2. § Ha a végrehajtás során a gépjármű értékesítésre kerül, a befolyt vételárból az 1. §-ban foglalt összeg – a Vht. 170/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt eset kivételével – az adóst illeti meg.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére