• Tartalom

138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet

138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a gazdasági lehetőségekkel összhangban a házasok, a többgyermekes családok és más arra rászorultak lakásigénye kielégítése érdekében a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1–12. §1

13. § (1) Ez a rendelet 2001. augusztus hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő támogatási kérelmekre, valamint kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.

(2)–(3)2

(4) E rendelet 4. §-ában foglalt rendelkezéseknek a jelzáloglevél kamattámogatású kölcsönök kamatának korlátozására vonatkozó rendelkezéseit legkésőbb 2001. szeptember 30. napjától, a folyósító hitelintézet egyoldalú közlésével megvalósuló szerződésmódosítás útján, e rendelet hatálybalépésekor már fennálló jelzáloglevél-kamattámogatású kölcsönökre is alkalmazni kell. E szerződésmódosítás napjától a folyósító hitelintézet a már fennálló jelzáloghitelek után jogosult a 4. §-ban meghatározott kamattámogatási mérték állammal szembeni érvényesítésére.

(5) E rendelet 4. és 5. §-ában az állami kamattámogatások időtartamára vonatkozó rendelkezéseket e rendelet hatálybalépésekor már fennálló és a kölcsönszerződés szerint 10 éves eredeti futamidőt meghaladó kiegészítő-, valamint jelzáloglevél-kamattámogatású kölcsönökre is alkalmazni kell.

(6) E rendelet 4. és 5. §-ának az állami kamattámogatások időtartamára vonatkozó rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már fennálló kiegészítő-, valamint jelzáloglevél-kamattámogatású kölcsönöknek a korábbi futamidőt meghaladó időszakára is alkalmazhatóak, amennyiben a korábbi futamidő meghosszabbításában a felek kölcsönösen megállapodnak.

1

Az 1–12. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 13. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1053. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére