• Tartalom

156/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet

156/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–3. §1

4. §2

5–8. §3

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azonban a 4–5. §-ban foglaltakat 2001. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. Azoknak a közalkalmazottaknak a besorolását, akiknek a foglalkoztatása a közoktatásról szóló törvény 128. §-ának (1) bekezdése, illetve 128. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján történik, a meglévő, tényleges iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése alapján kell elvégezni, és besorolásukra az e rendelet hatálybalépése előtti mellékletét kell továbbra is alkalmazni.

(2)–(4)4

Melléklet a 156/2001. (IX. 12.) Korm. rendelethez5

1

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1048. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. §-t a 173/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1048. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1048. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1048. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére