• Tartalom

20/2001. (XII. 10.) IM rendelet

20/2001. (XII. 10.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőt rendelem:

1–12. §1

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 3. §-át, 4. §-át, 8. §-ának (1) bekezdését, továbbá 9. §-ának (1) bekezdését és 10. §-át a rendelet hatálybalépését követően a végrehajtóhoz érkezett ügyekben kell alkalmazni.

(3)2

1

Az 1–12. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 114. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 13. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 114. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére