• Tartalom

20/2001. (IX. 21.) KöM rendelet

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bővítéséről

2001.09.29.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és a 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelettel létesített Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területéhez csatolom a Győrújbarát 0208/1, 0208/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 3,1 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a terület kiemelkedő tájképi értékeinek megóvása, valamint a Tájvédelmi Körzet védett gyepterületei kezelésének, fenntartásának megoldása.

3. § A védett terület értékeinek megőrzése, fenntartása és bemutatása a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére