• Tartalom

2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat

2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat1

a külső szövetkezeti üzletrészek megváltásával összefüggő feladatokról

2002.06.14.

1. A Kormány jóváhagyja, hogy a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló 2000. évi CXLIV. törvényben előírt feladatok és kötelezettségek alól az ÁPV Rt.-t mentesíteni kell, e feladatok teljesítése közvetlenül a központi költségvetést terhelje. A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló 2000. évi CXLIV. törvény vonatkozó rendelkezései módosításáról előterjesztést kell benyújtani.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, pénzügyminiszter, igazságügy-miniszter

Határidő: azonnal

2. A költségvetési forrás biztosítása érdekében a Kormány az Áht. 20. §-ának (6) bekezdésében és a 39. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatásának 2001. évi 35 200 millió forint előirányzatából 12 690 millió forintot e határozat melléklete szerint átcsoportosít.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az 1. pont szerinti törvényjavaslat kihirdetését követően azonnal

3.2

4.3 A 3. pontban foglaltakra tekintettel a Kormány az Áht. 20. §-ának (6) bekezdésében és a 39. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatásának 2001. évi 35 200 millió forint összegű előirányzatát, valamint a 2002. évi 36 000 millió forint összegű előirányzatát e határozat melléklete szerint a Miniszterelnöki Hivatal fejezetbe átcsoportosítja.

Felelős: pénzügyminiszter, Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Határidő: azonnal

5. a) A 2. pontban foglaltakra tekintettel a Kormány felkéri az ÁPV Rt.-t, hogy az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 35. § a) pontja alapján – figyelemmel a 28. § (2) bekezdés k) pontjában foglaltakra – az alább felsorolt gazdasági társaságok állami tulajdonban lévő részvényeit 12 690 millió forint értéken térítésmentesen adja át az MFB Rt. tulajdonába értékesítés céljára.

AGROPRODUKT Mg. Rt.

Dalmandi Mg. Rt.

Dél-Pest Megyei Mg. Rt.

Gödöllői Tangazdaság Rt.

Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Rt.

Hidasháti Mg. Rt.

Lajta-Hanság Rt.

Mezőfalvai Mg. Term. és Szolg. Rt.

Szarvasi Mg. Term. és Él.feld. Rt.

Szombathelyi Tangazdaság Rt.

Sárvári Mg. Rt.

Törökszentmiklósi Mg. Rt.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, gazdasági miniszter

Határidő: azonnal

b) Vevők azok a társaságok lehetnek, amelyet a mezőgazdasági társaságok dolgozói, valamint a dolgozók által alapított társaságok hoznak létre a részvénycsomagok kivásárlására. A jelen határozat alkalmazásában dolgozóknak kell tekinteni a társaság munkavállalóit, vezető tisztségviselőit és a felügyelő bizottság tagjait.

c) A gazdasági miniszter és a pénzügyminiszter az MFB Rt.-vel – az alább megjelölt főbb feltételek mellett – közösen dolgozzon ki a felsorolt mezőgazdasági társaságok – az a) pontban megjelölt értéken történő – magánosítására kedvezményes értékesítési konstrukciót. A konstrukció halasztott fizetéssel történő értékesítésre épül, a futamidő 20 év, a tőketörlesztésre 2 év türelmi idővel. Kárpótlási jegyek a vételár megfizetésekor nem használhatók fel. A vevőnek a megvásárolni kívánt társaság gazdasági helyzetéhez igazodó jegyzett tőkével (20–80 millió forint) kell rendelkeznie. A konstrukció biztosítéki feltételeinek kidolgozásánál törekedni kell arra, hogy a magánosítással a társaságok működőképessége fennmaradjon.

Felelős: gazdasági miniszter, pénzügyminiszter, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2001. április 15.

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg a 2344/2000. (XII. 29.) Korm. határozat 2. és 5. pontja a hatályát veszti.

Melléklet a 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2001.

Millió forintban

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

Módosítás

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

jogcíme

Összege
(+/–)

köv.
évre áth.
hatása

 

XXII.

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

234526

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása autópálya-építés céljára

 

–35 200,0

 

 

237088

 

 

3

 

 

 

 

 

 

A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos állami hitelnyújtás fedezete

 

12 690,0

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

 

Gazdasági Minisztérium

 

 

 

 

236993

 

26

 

 

 

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

234526

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Magyar Fejlesztési Bank Rt. Tőkejuttatása

 

 

 

 

237033

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai

 

11 600,0

 

 

237011

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tőketartalék

 

10 910,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    b) a következő évi költségvetésbe beépülő (A nem kívánt törlendő!)

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2002.

Millió forintban

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

Módosítás

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

jogcíme

Összege
(+/–)

köv.
évre áth.
hatása

 

XXII.

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

234526

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása autópálya-építés céljára

 

–36 000,0

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

 

Gazdasági Minisztérium

 

 

 

 

236993

 

26

 

 

 

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

234526

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Magyar Fejlesztési Bank Rt. Tőkejuttatása

 

 

 

 

237033

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai

 

15 300,0

 

 

237011

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tőketartalék

 

20 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    b) a következő évi költségvetésbe beépülő (A nem kívánt törlendő!)

*Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.
1

Megjelent: Határozatok Tára 2001. évi 8. szám.

2

A 3. pontot a 2185/2002. (VI. 14.) Korm. határozat 2. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. pont a 2119/2001. (V. 19.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére