• Tartalom

2119/2001. (V. 19.) Korm. határozat

2119/2001. (V. 19.) Korm. határozat1

a külső szövetkezeti üzletrészek megváltásával összefüggő feladatokról szóló 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról

2002.06.14.

A Kormány a külső szövetkezeti üzletrészek megváltásával összefüggő feladatokról szóló 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozatot (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:

1.2

2. A Határozat 4. pontja a következők szerint módosul:

,,4. A 3. pontban foglaltakra tekintettel a Kormány az Áht. 20. §-ának (6) bekezdésében és a 39. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatásának 2001. évi 35 200 millió forint összegű előirányzatát, valamint a 2002. évi 36 000 millió forint összegű előirányzatát e határozat melléklete szerint a Miniszterelnöki Hivatal fejezetbe átcsoportosítja.
Felelős: pénzügyminiszter, Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Határidő: azonnal''

3. Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba.

Melléklet a 2119/2001. (V. 19.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2001.

Millió forintban

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII.

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234526

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása autópálya-építés céljára

 

 

 

 

 

 

 

 

–35 200,0

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236993

 

23

 

 

 

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234526

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237033

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

11 600,0

 

 

237011

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tőketartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

10 910,0

 

 

237088

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos állami hitelnyújtás fedezete

 

 

 

 

 

 

 

 

12 690,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    b) a következő évi költségvetésbe beépülő (A nem kívánt törlendő!)

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2002.

Millió forintban

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII.

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234526

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása autópálya-építés céljára

 

 

 

 

 

 

 

 

–36 000,0

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236993

 

23

 

 

 

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234526

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237033

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

15 300,0

 

 

237011

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tőketartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

20 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    b) a következő évi költségvetésbe beépülő (A nem kívánt törlendő!)

1

Megjelent: Határozatok Tára 2001. évi 21. szám.

2

Az 1. pontot a 2185/2002. (VI. 14.) Korm. határozat 2. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére