• Tartalom

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről1

2014.01.01.

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–2. §2

Fogalmak

3. §3

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének általános előírásai

4. §4

A települési szilárd hulladékra vonatkozó szabályok

A települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése

5–8. §5

A települési szilárd hulladék szállítása

9. §6

A települési szilárd hulladék előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása

10–14. §7

Települési folyékony hulladékra vonatkozó szabályok

15–16. §8

Települési hulladékkezelési tevékenység végzésének feltételei

17–18. §9

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó sajátos követelmények

19. §10

Engedélyezés és ellenőrzés

20–23. §11

23/A. §12

24–25. §13

Eljáró hatóságok

26. §14

27. § (1)15 A hulladékgazdálkodás ellenőrzésére jogosult környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség képviselője jogosult:

a)16

b) hulladékszállítmányt feltartóztatni a közúti közlekedés ellenőrzésére jogosult hatóság közreműködésével;

c)–d)17

(2)18

(3)19

Meglévő hulladékártalmatlanítók további üzemeltetésének felülvizsgálata

28–29. §20

29/A. §21

Hatályba léptető és záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2002. január 1-jén lép hatályba, előírásait a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)22

(3)23

31. §24

Melléklet a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelethez25

1

A rendeletet a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2015. január 1. napjával.

2

Az 1–2. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 4. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 5–8. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 9. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 10–14. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 15–16. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 17–18. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 19. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 20–23. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 24–25. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 26. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 242. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 27. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 241. §-a, az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 27. § (1) bekezdésének a) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 242. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 27. § (1) bekezdésének c)–d) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 242. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 27. § (2) bekezdését a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 27. § (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 242. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 28–29. §-t a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 30. § (2) bekezdését a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 30. § (3) bekezdését a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A mellékletet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 50. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére