• Tartalom

228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet

228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3–10. §4

11. § (1)5 Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2002. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet 3–5. §-ainak rendelkezéseit 2001. november 23-át követően kezdődő igényjogosultság esetében kell alkalmazni.6

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 29. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1029. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3–10. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1029. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 11. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1029. pontja szerint módosított szöveg.

6

A Magyar Közlöny 2001. évi 138. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére