• Tartalom

237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet

237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet

a nemzeti gyászról

2018.06.12.

A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-a (1) bekezdésének f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

nemzeti gyász: a társadalom egészét, illetve annak jelentős részét érintő – a nemzet érdekében végzett munkássága, közéleti tevékenysége okán kiemelkedő személy halála miatt vagy a társadalmat mélyen megrázó katasztrófában elhunytak iránt érzett – megrendülés és az ezt kifejező kegyeleti megemlékezés.

2. § (1) A nemzeti gyász lehet eseti vagy visszatérő jellegű.

(2)1 A Kormány október 6-át és november 4-ét nemzeti gyásznappá nyilvánítja.

(3) A nemzeti gyászt a Kormány rendeletben hirdeti ki. Kivételesen indokolt esetben a nemzeti gyász több naptári napot is felölelhet.

3. § Nemzeti gyász meghirdetése esetén:

a)2 a Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni, majd félárbocra kell ereszteni,

b)3 a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott középületekre zászlóhasználat esetén gyászlobogót kell kifüggeszteni, lobogóhasználat esetén a Magyarország lobogóját és az európai lobogót félárbocra kell ereszteni,

c)4 az iskolákban [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–f) pontja] tanóra, vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani,

d) a nyilvános szórakozóhelyeken a zene- és műsorszolgáltatás – a nemzeti gyászt kihirdető rendeletben foglaltak szerint – korlátozható.

4. §5 Ha a nemzeti gyászhoz temetés vagy egyéb nyilvános szertartás kapcsolódik, a Kormány a szervezés és a lebonyolítás céljából a nemzetpolitikáért felelős miniszter vezetésével eseti bizottságot hozhat létre. A bizottságban biztosítani kell a Nemzeti Kegyeleti Bizottság és az Állami Protokoll képviseletét.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6–9. §6

1

A 2. § (2) bekezdése a 491/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § c) pontja a 491/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 6–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1024. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére