• Tartalom

269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–6. §2

7. §3

8–9. §4

10. §5

11–12. §6

13. §7

14–16. §8

17. §9

18. §10

19–22. §11

23. §12

24–25. §13

26. § (1) E rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2001. december 31-ét követő időponttól megállapításra (megszüntetésre) kerülő ellátásokra, illetőleg követelésekre, valamint az említett időpontot követő adatszolgáltatásra kell alkalmazni. A 3–18. §-ok, a 23. § és a 25. § által megállapított rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 6. § (1) bekezdése által megállapított rendelkezéseket a határozattal már elbírált ügyekben nem kell alkalmazni.

(2)14 A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek – jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából, az adatvédelmi szabályoknak megfelelően – jogosultak a személyazonosításra alkalmazott kapcsolati kód és a TAJ adatbázis felhasználására, kezelésére.

(3)–(5)15

Melléklet a 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelethez16

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 32. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. §-t a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 8–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 10. §-t a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 11–12. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 13. §-t a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 14–16. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 17. §-t a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 18. §-t a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 19–22. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 23. §-t a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 24–25. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 26. § (2) bekezdés második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 26. § (3)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1014. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére