• Tartalom

286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a kincstárjegyről

2014.03.15.

A Kormány a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Kincstárjegy kibocsátására az állam jogosult.

(2) A kincstárjegy névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

(3) A kincstárjegyben az állam (az adós) arra kötelezi magát, hogy kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát, nem kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget a kincstárjegy mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti.

(4) A kincstárjegy futamideje a kibocsátás időpontjától számított egy évig terjedhet.

2. §1 A kincstárjegyre egyebekben a kötvényre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

1

A 2. § a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére