• Tartalom

2001. évi XLI. törvény

2001. évi XLI. törvény

a fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról1

2007.07.01.

1–4. §2

5. §3

6. §4

7. § (1)5 Ez a törvény 2001. július 1-jén lép hatályba.

(2) Annak a tizennyolc évesnél idősebb személynek, aki után 2001. június 30-ig magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, az ellátást számára 2001. július 1-jétől – hivatalból – saját jogon kell tovább folyósítani.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. június 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. június 26. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t és az 1. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 495. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 495. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 6. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 495. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 7. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 495. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére