• Tartalom

2001. évi LXXVIII. törvény

2001. évi LXXVIII. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

2 I.

1. §3

2–6. §

4 II.

7–10. §

5 III.

11. §

IV.

12–23. §6

Hatályba léptető és záró rendelkezések

24. §7

25. § (1)8

(2) A 4. §, valamint a 7–11. § rendelkezéseit az (1) bekezdésben meghatározott időpontot követően elrendelt felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.

26. § (1)–(2)9

(3) A 12–23. § rendelkezéseit a hatálybalépést követően megindult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni.

(4) E törvény 15. §-ával meghatározott kötelezettségeket az (1) bekezdésben meghatározott időpont előtt megalakult munkáltató első alkalommal 2002. december 31-ig köteles teljesíteni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. november 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. november 22. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 52. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I. fejezetet (2–6. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 513. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. §-t a 2007: I. törvény 128. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A II. fejezetet (7–10. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 513. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A III. fejezetet (11. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 513. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 12–23. §-t és a 12. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 513. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 24. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 513. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 25. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 513. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 26. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 513. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére