• Tartalom

8/2001. (XII. 20.) SZCSM rendelet

8/2001. (XII. 20.) SZCSM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–8. §1

9. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)2

(4) Az e rendelet hatálybalépésekor a bölcsődei igazgatóságokon vagy egyesített bölcsődében magasabb vezetői beosztást betöltő személynek a hatálybalépéstől számított hat éven belül kell megfelelnie a (2) bekezdés b) pontjával megállapított, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. részének 2. pontjában foglalt képesítési előírásoknak. Mentesül a képesítési előírások megszerzésétől, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a rendelet hatálybalépésétől számított tíz éven belül betölti.

1

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 6. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 9. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 6. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére