• Tartalom

1/2002. (I. 15.) KöM rendelet

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítéséről

2002.01.23.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelettel létesített Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez csatolom a Gyötrős-tető Cserszegtomaj 022/11, 022/17–77, 459, 460, 461/1–16, 462–469, 500, 502 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 22 hektár kiterjedésű területét.

2. § A védetté nyilvánítás célja a területen nagy egyedszámban található ritka növény- és állatfajok, valamint a rendkívül fajgazdag növénytársulások megőrzése.

3. § A védett terület őrzése, fenntartása és bemutatása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére