• Tartalom

1/2002. (BK 1.) BM utasítás

1/2002. (BK. 1.) BM utasítás

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes beruházások megvalósításának elősegítéséről*

2002.01.15.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak befejezését elősegítő miniszteri biztos (a továbbiakban: miniszteri biztos) hatás- és feladatkörének szabályozására, figyelemmel a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 21/D. §-ában foglaltakra kiadom az alábbi utasítást:
1. A belügyminiszter által kirendelt miniszteri biztos a kiegészítő céltámogatásban részesített beruházások használatbavételi (üzemeltetési) engedélyének meglétét a Belügyminisztérium és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodásban rögzített befejezési határidőt követő három hónapon belül köteles ellenőrizni.
2. Felhatalmazom a miniszteri biztost, hogy a megvalósult beruházás használatbavételi (üzemeltetési) engedélyének a megállapodásban meghatározott megküldési idejét – a helyi önkormányzat külön kérelme és az illetékes szakhatóság írásbeli javaslata alapján – további három hónappal meghosszabbíthatja.
3. Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
*

Az utasítást a 8/2004. (BK 6.) BM utasítás 1. pontja hatályon kívül helyezte 2004. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére