• Tartalom

1065/2002. (V. 15.) Korm. határozat

1065/2002. (V. 15.) Korm. határozat

a Hódmezővásárhely városában felépülő fedett uszoda finanszírozásához kapcsolódó készfizető állami kezességvállalásról1

2002.05.15.

1. A Kormány a Hód-Strand Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 70. szám, cégjegyzékszáma: 06-09-004084, adószáma: 11392125-2-06) (a továbbiakban: kötelezett) által a Hódmezővásárhely városában felépülő fedett uszoda finanszírozásához felvételre kerülő bankhitelt készfizető kezességvállalással biztosítja.

2. A Kormány a fenti célok megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdése és a 42. §-a, illetve a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 36. §-ának (1) bekezdése alapján készfizető kezességet vállal a Hódmezővásárhely városában felépülő fedett uszoda finanszírozásához a kötelezett által felveendő legfeljebb 400 millió forint értékű hitel és a hozzá kapcsolódó kamat, valamint egyéb járulékos költségek visszafizetésére.

3. A készfizető kezességet a hitelintézetek ez által biztosítható hitelnyújtási szándéka, valamint a kedvező feltételekkel történő hitelfelvételhez fűződő érdek indokolja.

4. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a 400 millió forint értékű hitel és a hozzá kapcsolódó kamat, valamint egyéb járulékos költségek fedezetét a 2003. évre vonatkozó költségvetési törvény Ifjúsági és Sportminisztérium fejezetében tervezzék.

Felelős: pénzügyminiszter, ifjúsági és sportminiszter

Határidő: folyamatos

5. A kezesség útján szerzett pénzeszközökből végrehajtott beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény rendelkezéseit alkalmazni kell.

6. A Kormány az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően eltekint attól, hogy a kötelezett a hitel nyújtására nyilvános pályázatot írjon ki, vagy legalább három hitelintézet hitelajánlatát bekérje. A hitelszerződést megkötő hitelintézet kiválasztását az Államadósság Kezelő Központ Rt. (ÁKK Rt.) végzi el nyilvános pályázat vagy legalább három hitelintézet hitelajánlatának bekérése útján.

7. A Kormány a kezességvállalás feltételéül előírja, hogy a kezességre vonatkozó szerződés csak akkor léphet hatályba, ha a kötelezett a hitelszerződést az ÁKK Rt. által kiválasztott hitelintézettel köti meg, valamint, ha a kötelezett cégbírósági bejegyzése megtörtént.

8. A Kormány a Kvtv. 43. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kezességvállalási díj megfizetésétől eltekint.

9. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Melléklet az 1065/2002. (V. 15.) Korm. határozathoz

Adatlap a Kormány központi költségvetés
terhére történő egyedi kezességvállalásaihoz
2. Nemzeti érdekek megnevezése: a magyarországi sportlétesítmény-infrastruktúra fejlesztése (így a Hódmezővásárhely városában felépülő fedett uszoda felépítése is) nemzeti érdek.
3. Kezességvállalás indoka: a készfizető állami kezességvállalás lehetővé teszi a Hódmezővásárhely városában felépülő fedett uszoda megépítéséhez szükséges, hiányzó helyi források előteremtését, kedvező finanszírozási feltételek mellett.
4. Kezességvállalás mértéke vagy összege: legfeljebb 400 millió forint értékű hitel és a hozzá kapcsolódó kamat, valamint egyéb járulékos költségek.
5. Kezességvállalás feltételei: a 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően kezességvállalási díj kikötése nélkül. A kezességi szerződés csak akkor léphet hatályba, ha a hitelfelvevő a hitelszerződést az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK Rt.) által nyilvános pályázat vagy legalább három hitelintézet hitelajánlatának bekérése útján kiválasztott hitelintézettel vagy hitelintézetekkel köti meg.
6. Közbeszerzésről szóló törvény alkalmazása: a Kbt. hatálya alá tartozik.
7. Hitelfelvevő vagy fizetésre kötelezett megnevezése: Hód-Strand Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, BajcsyZsilinszky u. 70.; cégjegyzékszáma: 06 09 004084, adószáma: 11392125-2-06).
8. Hitelnyújtó megnevezése: az ÁKK Rt. által kerül kiválasztásra nyilvános pályázat vagy legalább három hitelintézet hitelajánlatának bekérése útján.
9. Kezesség típusa: készfizető kezesség.
10. A típus megválasztásának indoka: a hitelintézetek hitelnyújtási szándékának elősegítése, valamint a lehető legkedvezőbb feltételekkel (így különösen a lehető legalacsonyabb kamat mellett) történő hitelfelvétel.
11. A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség tőkeösszegének esedékessége évenként: az ÁKK Rt. által nyilvános pályázat vagy legalább három hitelintézet hitelajánlatának bekérése útján kiválasztandó hitelintézettel kötendő hitelszerződés szerint.
12. A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség tőkeösszege és járulékai együttes összegének esedékessége évenként: az ÁKK Rt. által nyilvános pályázat vagy legalább három hitelintézet hitelajánlatának bekérése útján kiválasztandó hitelintézettel kötendő hitelszerződés szerint.
13. A kezesség érvényesítésének valószínűsége évenként: csekély, mivel a Hódmezővásárhely városában felépülő fedett uszoda megépítéséhez hiányzó, a kezességgel biztosított helyi forást a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésében támogatás formájában tervezni kell.
14. A kezességre vonatkozó szerződés aláírásának várható időpontja: a Kormány döntése után az egyéb körülmények (például a hitelintézet vagy hitelintézetek kiválasztása, hitelszerződés feltételeinek kialakulása) függvényében a lehető leghamarabb.
1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 3. pontja visszavonta 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére