• Tartalom

11/2002. (VIII. 12.) MeHVM rendelet

11/2002. (VIII. 12.) MeHVM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával kapcsolatos feladatok ellátását segítő szervezet elnevezéséről1

2002.08.12.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával kapcsolatos feladatok ellátását segítő szervezet elnevezése: Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Iroda (a továbbiakban: Iroda).

2. § (1) Ahol miniszteri rendelet vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze az irányítási feladatok ellátását segítő szervezetként a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat Irányító Tárca Nélküli Miniszter Hivatalát említ, azon Irodát kell érteni.

(2) Ahol miniszteri rendelet vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze az irányítási feladatok ellátását segítő szervezet vezetőjeként hivatalvezetőt említ, azon a Nemzetbiztonsági Iroda vezetőjét kell érteni.

3. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter irányítási feladatok ellátását segítő szervezete elnevezéséről szóló 5/1997. (VIII. 6.) TNM rendelet hatályát veszti.

1

A rendeletet a 10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2010. május 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére