• Tartalom

112/2002. (XII. 19.) OGY határozat

112/2002. (XII. 19.) OGY határozat

a hajléktalan emberek ellátását végző közhasznú szervezetek működési támogatásának elosztásáról1

2002.12.19.

1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 34. §-ának (5) bekezdésében előírtak szerint a törvény 1. számú mellékletében az I. Országgyűlés fejezet, 8. cím, 1. alcím, 1. Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása jogcímcsoport 2002. évi előirányzatát 57,9 millió forinttal megemelte, amelyet az Országgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint osztja el.

2. A költségvetési támogatás a hajléktalan emberek ellátását végző közhasznú szervezetek működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. Ha ezen országgyűlési határozat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

4. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium ,,Pártok és társadalmi szervezetek támogatása'' kiadási számlára.

5. Az Országgyűlés határozata alapján a Társadalmi szervezetek bizottsága a támogatás célirányos felhasználása érdekében szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A bizottság a támogatás felhasználását, illetve a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.

6. A szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat megvalósításának elmaradása esetén a támogatási összeget és annak törvényes kamatát a Pénzügyminisztérium ,,Pártok és társadalmi szervezetek támogatása'' kiadási számlára kell visszautalni.

7. Az Országgyűlési határozatban szereplő támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötése után kerülhet sor.

8. Az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatás felhasználását – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján – ellenőrzi.

Melléklet a 112/2002. (XII. 19.) OGY határozathoz

-----------------

Sorszám Szervezetek Támogatás összege (E Ft)

-----------------

1. ,,Érted'' Alapítvány 500

2. ,,Fél-falat'' Alapítvány 100

3. ,,Rés'' Szociális és Kulturális Alapítvány 1 200

4. ,,Segítő Szeretet'' Alapítvány 100

5. Alkohol-Drogsegély Ambulancia – Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye 1 000

6. Anyaoltalmazó Alapítvány 1 200

7. Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 1 000

8. Caritas Hungarica Eger Alapítvány, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 1 000

9. Debrecen Menhely Alapítvány 1 000

10. Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 800

11. Diótörés Alapítvány 2 000

12. Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány (Étkeztetés) 320

13. Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány (Ingyenkonyha) 320

14. Hajléktalanok a Hajléktalanokért Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület 500

15. Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány 500

16. Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat 1 000

17. Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 800

18. Léthatáron Alapítvány (Egészségügyi ellátás) 1 200

19. Léthatáron Alapítvány (Népszigeti Menedékhely) 500

20. Létminimum Alatt Élők Társasága, Tatabánya 300

21. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mezőkövesdi Csoport 1 000

22. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Miskolci Irodája 1 000

23. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Kecskemét 300

24. Magyar Ökumentikus Szeretetszolgálat 1 000

25. Magyar Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezete 1 500

26. Magyar Vöröskereszt Budapest Szervezete – Népkonyha 2 000

27. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Nappali Melegedő XIX. Ker. 500

28. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete – Férfi Hajléktalan Szálló 600

29. Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 1 200

30. Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete 250

31. Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 500

32. Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete, Balassagyarmat Népkonyha – Hajléktalan Szálló 1 200

33. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 1 500

34. Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete (Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja) 800

35. Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete (Népkonyha) 510

36. Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, Átmeneti Szálló 800

37. Menedék Alapítvány, Leány- és Mamásotthon 1 000

38. Menhely Alapítvány, ,,Vajda3'' Menhely 800

39. Menhely Alapítvány, Diszpécser Szolgálat 1 000

40. Menhely Alapítvány, Krízis Alapítvány 1 000

41. Menhely Alapítvány, Szociális Szolgáltató Iroda 700

42. Napfényt az Életnek Alapítvány 1 000

43. Nonprofit Alapítvány 1 000

44. Nyugdíjasok Egészségmegőrző Országos Szövetsége 300

45. Oltalom Karitatív Egyesület (Egészségügyi ellátás) 1 000

46. Oltalom Karitatív Egyesület (Népkonyha) 1 000

47. Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas 800

48. Periféria Egyesület 2 000

49. S.O.D.E.R. Egyesület 1 000

50. Segítőház Alapítvány 1 500

51. Szalmaszál a Hajléktalanokért közhasznú alapítvány 1 300

52. Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 1 000

53. Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány 500

54. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 1 200

55. Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány 1 000

56. Támasz Alapítvány 2 000

57. Tiszta Forrás Alapítvány 500

58. Twist Olivér Alapítvány 1 500

59. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1 400

60. Van Esély Alapítvány 1 200

61. Van Kiút Alapítvány 1 200

62. Via-Bona Alapítvány 1 000

-----------------

Összesen: 57 900

1

A határozatot az Országgyűlés a 2002. december 17-i ülésnapján fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére