• Tartalom

1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozat

1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozat

az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány megalapításáról1

2002.07.17.

1. A Kormány

a) a Polgári Törvénykönyv 74/G. §-a alapján a Magyar Köztársaság Alkotmánya 6–8. §-aiban foglalt közfeladat ellátásában való közreműködés érdekében létrehozza az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány);

b) a költségvetés általános tartaléka terhére 60 millió forintot biztosít a Közalapítvány számára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a Közalapítvány nyilvántartásba vételét követően azonnal

c) felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy az alapítói jogokat – az Alapító Okirat módosítását kivéve – gyakorolja, a Közalapítvány működését kísérje figyelemmel, rendszeres éves beszámolóját értékelje, és a szükséges intézkedéseket tegye meg;

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Határidő: folyamatos

d) felhívja az érintetteket, hogy a Közalapítvány Kuratóriumába és Felügyelő Bizottságába tagot delegáljanak.

Felelős: belügyminiszter, külügyminiszter, Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Határidő: azonnal

2. A Közalapítvány Alapító Okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követően a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Határidő: a bírósági nyilvántartásba vételt követően azonnal

3. A Kormány

a) az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1132/1999. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja második mondatát hatályon kívül helyezi, és úgy rendelkezik, hogy a megszüntetett közalapítvány megszüntetéskor meglévő vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a Közalapítványnak adja át;

b) megbízza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert vagyonelszámoló kijelölésére.

4. A határozatot meg kell küldeni a bíróságnak tudomásulvétel végett.

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az 1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat 8. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte 2011. április 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére