• Tartalom

135/2002. (VI. 21.) Korm. rendelet

135/2002. (VI. 21.) Korm. rendelet

a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakástakarékpénztárak általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. §-ának a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–4. §1

5. §2

6–7. §3

Vegyes és záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) A Látr. e rendelet 4. §-ával megállapított 6. § (1) bekezdése és az Ászfr. e rendelet 6. §-ával és 7. §-ával megállapított 11. § (3) bekezdése és 13. § (2) bekezdése a kihirdetés napját követő 4. hónap első napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatálybalépést követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

(4) A Látr. e rendelet 4. §-ával megállapított 6. § (1) és (3) bekezdéseit és az e rendelet 5. §-ával megállapított 7. § (2)–(4), (6), (8) és (10)–(11) bekezdését a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell. A Látr. e rendelet 5. §-ával megállapított 7. § (5) és (9) bekezdését a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell, amennyiben a szerződések kiutalási eljárása a hatálybalépést követően kezdődik.

9. § A lakástakarékpénztárt e rendelet hatálybalépéséig megkötött szerződések után – a nem lakáscélú felhasználás esetén igénybe vett állami támogatás és járulékai érvényesítése miatt – költségtérítési átalány illeti meg, amely a lakástakarékpénztár által a lakáselőtakarékoskodók részére folyósított állami támogatás kamatok nélküli összegének 1,5%-a. A lakástakarékpénztár a költségtérítési átalány iránti igényét havonta, a folyósítást követő hónapban nyújtja be az ÁHH-hoz. Az e rendelet hatálybalépéséig a lakástakarékpénztár által a lakáselőtakarékoskodó részére folyósított állami támogatás utáni költségtérítési igényét a lakástakarékpénztár a hatálybalépést követő hónapban nyújthatja be az ÁHH-hoz.

1

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 954. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. §-t a 47/2006. (III. 7.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 954. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére