• Tartalom

2002. évi XIX. törvény

2002. évi XIX. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–7. §2

8. §3

9–13. §4

Záró rendelkezések

14. § (1) E törvény – a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba.

(2)–(5)5

Átmeneti rendelkezések

15. § (1)–(5)6

(6) Az e törvény hatálybalépését megelőzően az Mt. 31. §-ának (2) bekezdése alapján megkötött üzemi megállapodásra annak megszűnéséig (megszüntetéséig) az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

16–18. §7

1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. július 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. július 12. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte 2012. július 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–7. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 549. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. §-t a 2003: XX. törvény 31. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9–13. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 549. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 14. § (2)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 549. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 15. § (1)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 549. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 16–18. §-t és a 16. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 549. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére