• Tartalom

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet

a víziközművek üzemeltetéséről1

2016.06.11.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1)–(2)2

(3) Víziközmű üzemeltetésével összefüggő – az e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt – feladatokat az ugyanott meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezhet.

(4)–(5)3

2. §

Az ivóvíz-szolgáltató művekre vonatkozó rendelkezések

3–7. §

Szennyvízelvezető és -tisztító művekre vonatkozó rendelkezések

8–13. §

Záró és átmeneti rendelkezések

14. §

1. számú melléklet a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelethez

A víziközmű üzemeltetésének szakmai képesítési előírásai
A) Az ivóvízművek üzemeltetésének képesítési előírásai

Munkakör
megnevezése

Felszíni vízbázisra telepített vízművek

Felszín alatti vízbázisra telepített vízművek

a vízmű mértékadó kapacitása m3/nap

10 000 fölött

10 000–3000

3000–500

500 alatt

Területi vagy szakági irányító

Szm 6
M 3, 4, 5, 6

Szm 6
M 3, 4, 5, 6

Szüm 2

Üm 1

Vezető diszpécser

Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szüm 2

Szm 6, 9
M 3, 4, 5, 6
Szüm 2

Üm 1

t 2

Felszín alatti víztermelőtelep vezetője

M 2, 4, 5, 6
Szm 2, 6, 11

Szüm 2

Üm 1

t 2

Hálózati üzemeltetés irányítója, vezetője

Szm 6

Szm 6
M 3, 4, 5, 6

Üm 1, 4

Üm 1, 4
t 2

t 2, 3

Vízkezelő-, valamint felszíni víztermelőtelep vezetője

Szm 6

Szm 6

Szüm 2

Üm 1

t 2
t 4
t 5

Belső vízminőség ellenőrzés vezetője

vegyészmérnök,
vegyész,
biológus

vegyész-
mérnök,
vegyész

vegyész,
vegyészüzem-
mérnök

vegyész-
technikus

B) Szennyvízelvezető-tisztító művek üzemeltetésének képesítési előírásai

Munkakör
megnevezése

10 000 felett

3000–10 000 között

3000 alatt

a szennyvíztisztító telep mértékadó kapacitása,* telep hiánya esetén
az átlagos elvezetett szennyvízmennyiség m3/nap

Területi vagy szakági irányító

Szm 6
M 3, 4, 5, 6

Szüm 3, 6
Szüm 5

Üm 1

Vezető diszpécser

Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szüm 3, 6
Szüm 5

Üm 1
Szüm 5

Üm 1

Hálózati üzemeltetés irányító

Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szüm 3, 6
Üm 1

Üm 1, 4

t 3

Tisztítótelep vezető

Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szüm 3, 6
Szüm 5

Üm 1

t 2, 4

Belső vízminőség ellenőrzés irányító

M 3
vegyészmérnök,
vegyész,
biológus

vegyész-
üzemmérnök

vegyésztechnikus
t 4

* 2003. január 1-jétől a határok LE-ben 100 000 felett, 100 000 és 2000 között, 2000 alatt.
Az ,,m” minősítésű állások egyetemi oklevélhez (okl. mérnök) kötöttek.
A vezető állások betöltésének feltétele 2 év szakirányú szakmai gyakorlat.
Víz- és szennyvízminőség-vizsgáló laboratórium vezetője munkakör betöltésének feltétele a szakirányú egyetemi végzettség, csak kémiai vizsgálatokat végző laboratórium esetében a vegyészüzemmérnöki képesítés.
A képesítések felsorolásában és az A) és B) táblázatokban nem szereplő, de a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítéséről szóló 159/1996. (X. 22.) Korm. rendelet szerinti felsőfokú műszaki végzettség és 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat egyenértékű a táblázatban szereplő végzettségi szinthez tartozó szakirányú képesítéssel.
A táblázatban jelölt szakirányú képesítések vagylagosak.
Az egyes sorokban az alacsonyabb oszlopszámú szakmai követelmények a magasabb oszlopszámú szakmai követelményeket kielégítik.
Az A) és B) táblázatok első és második sorában meghatározott ,,területi vagy szakági irányító” valamint ,,vezető diszpécser” megnevezésű munkakörök esetében az egyes oszlopokban előírt teljesítményhatárok a dolgozó által irányított valamennyi létesítmény összesített teljesítőképességére vonatkoznak.
Az 1. számú mellékletben alkalmazott jelölések
és a hozzá kapcsolódó képesítések
---------------
Jele Képesítés megnevezése
---------------
Egyetemi szakmérnöki képesítések
Szm 1 Hidrológus és vízgazdálkodási szakmérnök
Szm 2 Hidrogeológus szakmérnök
Szm 3 Közműépítési szakmérnök
Szm 4 Folyami vízépítési szakmérnök
Szm 5 Vasbetonépítési szakmérnök
Szm 6 Vízellátási és csatornázási szakmérnök
Szm 7 Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök
Szm 8 Környezetvédelmi (vízvédelmi ágazatos) szakmérnök
Szm 9 Vízgépészeti szakmérnök
Szm 10 Mérnökközgazdász vagy gazdasági mérnök
Szm 11 Mérnökgeológiai szakmérnök
Egyetemi képesítések
M 1 Hidrológus, hidrológus mérnök
M 2 Hidrogeológus, hidrogeológus mérnök
M 3 Víz- és szennyvíztechnológus mérnök
M 4 Vízépítő mérnök
M 5 Általános mérnök
M 6 Építő (nem vízépítő) mérnök
Szaküzemmérnöki
(főiskolai szakmérnöki) képesítések
Szüm 1 Vízépítő szaküzemmérnök
Szüm 2 Vízellátási szaküzemmérnök
Szüm 3 Csatornázási szaküzemmérnök
Szüm 4 Mezőgazdasági vízgazdálkodási szaküzemmérnök
Szüm 5 Környezetvédelmi (vízügyi ágazatos) szaküzemmérnök
Szüm 6 Közműfenntartási szaküzemmérnök
Szüm 7 Vízgépészeti szaküzemmérnök
Üzemmérnöki
(főiskolai mérnöki) képesítések
Üm 1 Vízellátási és csatornázási (települési vízgazdálkodási) üzemmérnök és vízellátási, csatornázási szakirányú építőmérnök
Üm 2 Mezőgazdasági (területi) vízgazdálkodási üzemmérnök
Üm 3 Öntözési és meliorációs üzemmérnök
Üm 4 Mélyépítő üzemmérnök
Technikusok
t 1 Települési vízgazdálkodási technikus (ide sorolandó: vízmesteri oklevél és vezető technikusi oklevél is)
t 2 Telepi vízgazdálkodási technikus (ide sorolandó: telepkezelői tanfolyami végzettséget igazoló okmány)
t 3 Vízépítő technikus (ide sorolandó a híd, vízmű technikumi oklevél is)
t 4 Víz- és szennyvíztechnológus technikus
t 5 Vízgépészeti technikus
t 6 Tervező, szerkesztő technikus
t 7 Vízrajzi kutatási technikus
t 8 Vízkútfúró technikus
t 9 Ipari vízgazdálkodási technikus
Továbbá az egyenértékűnek minősülő képesítések.

2–4. számú melléklet a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelethez

1

A rendeletet az 1. § (3) bekezdése és az 1. számú melléklet kivételével a 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 21. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. június 11. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az 1. § (3) bekezdése és az 1. számú melléklet 2016. július 1. napjával hatályát vesztette. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 21. § (3) bekezdését.

2

A rendeletet az 1. § (3) bekezdése és az 1. számú melléklet kivételével a 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 21. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. június 11. napjával.

3

A rendeletet az 1. § (3) bekezdése és az 1. számú melléklet kivételével a 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 21. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. június 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére