• Tartalom

210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet

210/2002. (X. 1.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–11. §2

12. § (1) Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozat benyújtása a rendelet hatálybalépésekor már biztosított intézményi ellátás esetén a kötelezettől legkorábban a személyi térítési díj felülvizsgálata során kérhető.

(3)–(4)3

1–5. számú melléklet a 210/2002. (X. 1.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 41. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 935. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 935. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–5. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 935. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére