• Tartalom

2185/2002. (VI. 14.) Korm. határozat

2185/2002. (VI. 14.) Korm. határozat1

a Magyar Fejlesztési Bank Rt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

2002.06.14.

1. A Kormány a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 13. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Fejlesztési Bank Rt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlására a gazdasági és közlekedési minisztert jelöli ki.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, gazdasági és közlekedési miniszter

Határidő: azonnal

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg a külső szövetkezeti üzletrészek megváltásával összefüggő feladatokról szóló 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 2119/2001. (V. 19.) Korm. határozat 1. pontja, valamint a külső szövetkezeti üzletrészek megváltásával összefüggő feladatokról szóló 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat 3. pontja hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

1

Megjelent: Határozatok Tára 2002. évi 26. szám.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére