• Tartalom

2333/2002. (XI. 7.) Korm. határozat

2333/2002. (XI. 7.) Korm. határozat1

a Határozatok Tárában közzétett kormányhatározatokban előírt határidős feladatok felülvizsgálatáról

2007.01.01.

1. A Kormány a hatályos kormányhatározatokban előírt határidős feladatok végrehajtásának helyzetéről és az ezekkel összefüggésben szükséges döntésekről szóló előterjesztés alapján

a) hozzájárul

– az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben az egységes határellenőrzési rendszer megvalósításáról szóló kormányzati koncepcióról elfogadott 2013/2001. (I. 17.) Korm. határozat időarányos végrehajtásáról, valamint az abban foglalt egyes feladatok módosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló 2365/2001. (XII. 18.) Korm. határozat 1. a)–b) és 6. b) pontjában és az új kormányzati struktúra kialakításával összefüggő operatív feladatokról szóló 2191/2002. (VI. 21.) Korm. határozatban foglalt határidő 2002. november 30-ra,

– a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozatban foglalt feladatok megvalósítását elősegítő intézkedésekről szóló 2069/2002. (III. 21.) Korm. határozat 3.1. pontjában foglalt határidő 2003. június 30-ra, a 3.5. és 5. pontjában foglalt határidő 2002. november 30-ra,

2 az Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködési Alapítvány által létrehozandó nemzetközi központ székhelyéül szolgáló ingatlanok megvásárlásáról szóló 2257/2000. (X. 31.) Korm. határozat 1. a)b) pontjában, a Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság támogatásáról szóló 2055/2001. (III. 27.) Korm. határozat 7. és 8. pontjában, a légi közlekedés fejlesztésének stratégiai feladatairól szóló 2078/2000. (IV. 14.) Korm. határozat 1. és 5. pontjában, a Magyar Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat koncepciójáról szóló 2322/1999. (XII. 7.) Korm. határozat II/3. pontjában és II/9. a)–c) alpontjaiban, a csatlakozáson túlnyúló állami támogatások Európai Unió Bizottságának első alkalommal történő bejelentéséről szóló 2073/2002. (III. 21.) Korm. határozat 4. pontjában, a 2008. évi Labdarúgó Európa-bajnokság döntő fordulójának megrendezésére benyújtandó pályázathoz szükséges állami szerepvállalásról szóló 2112/2002. (IV. 12.) Korm. határozat 4. pontjában, a bérgarancia rendszer átalakításához kapcsolódó jogalkotási feladatokról szóló 2128/2001. (V. 30.) Korm. határozat 2. pontjában, a Széchenyi Terv keretében a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett pályázatok 2001. évi eredményeiről és 2002. évi eddigi tapasztalatairól szóló 2137/2002. (V. 6.) Korm. határozat 2. pontjában, a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosításával összefüggő feladatokról szóló 2152/2000. (VII. 6.) Korm. határozat 3. pontjában, a 2012-es olimpiai játékok megrendezésére való felkészüléssel, valamint a 2008-as Labdarúgó Európa Bajnoksággal összefüggő, továbbá a sport területén 2002. évben felmerült feladatok központi költségvetési támogatásáról szóló 2159/2002. (V. 15.) Korm. határozat 6. pontjában, valamint a háziorvosok foglalt határidő 2002. december 31-re,

– a Budapesti Vegyiművek Rt. garéi veszélyes hulladék lerakójában tárolt magas klórtartalmú szerves anyagok okozta környezetszennyezés felszámolásával kapcsolatos időszerű feladatokról szóló 2044/1999. (III. 3.) Korm. határozat 4. pontjában foglalt határidő 2003. január 31-re,

– az Európai Unióhoz való csatlakozásnak a magyar jogrendszert érintő egyes kérdéseivel kapcsolatos feladatokról szóló 2319/2000. (XII. 21.) Korm. határozat 2. c) és 2. e) pontjában foglalt határidő 2003. február 28-ra,

– az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalásokkal, illetőleg a csatlakozásra való felkészítéssel összefüggő egyes további kérdésekről szóló 2211/1998. (IX. 30.) Korm. határozat 2. számú melléklete 19.1. pontjának negyedik bekezdésében foglalt határidő, valamint az előfizetői hurok átengedéséről, az azzal kapcsolatos eljárásokról szóló kormányrendelettel összefüggésben szükséges intézkedésekről szóló 2274/2001. (IX. 26.) Korm. határozatban foglalt határidő 2003. március 31-re,

– az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtásáról szóló 2052/2002. (II. 27.) Korm. határozat 1. c) pontjában, valamint az egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről szóló 251/2001. (XII. 18.) Korm. rendelettel összefüggésben szükséges intézkedésekről szóló 2367/2001. (XII. 18.) Korm. határozatban foglalt határidő 2003. június 30-ra,

– a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények 2002. évi változásával kapcsolatos feladatokról szóló 2361/2001. (XII. 10.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt határidő 2003. július 31-re,

– ,,A vízügyi politika területén a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról'' szóló, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hazai végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2329/2001. (XI. 21.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt – a kormányrendeletekkel kapcsolatos – határidő 2003. november 30-ra,

– a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének létrehozásáról szóló 2210/1999. (VIII. 25.) Korm. határozat 13. pontjában, a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízminőségének javításáról szóló 2022/2000. (II. 4.) Korm. határozat mellékletének 8. pontjában, a települési szennyvíztisztításról szóló 91/271/EGK irányelv hazai jogrendbe illesztésének gyorsításával összefüggő feladatokról és feltételekről szóló 2168/2000. (VII. 11.) Korm. határozat 5. pontjában, valamint a főkonzulátusok létesítéséről Csíkszeredában és Konstancán rendelkező 2081/2000. (IV. 14.) Korm. határozat 1. és 2. pontjában foglalt határidő 2003. december 31-re,

– a helyszíni bírság nyilvántartásának kialakításával összefüggő feladatok költségeinek rendezéséről szóló 2327/2000. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt határidő ,,a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény átfogó módosítása során''-ra,

– az állami felelősségi körbe tartozó, hátrahagyott környezetkárosodások kármentesítéséről szóló 2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozat 6. pontjában foglalt határidő 2005. június 30-ra

történő módosításához;

b) a következő feladatok felelősségi sorrendjét az alábbiak szerint módosítja:

– az elektronikus közbeszerzés rendszerének koncepciójáról és a létrehozásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló 2146/2000. (VI. 30.) Korm. határozat II/11. pontjában foglaltak végrehajtásáért az informatikai és hírközlési miniszter felelős,

– az elektronikus közbeszerzés rendszerének koncepciójáról és a létrehozásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló 2146/2000. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló 2155/2001. (VI. 20.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, az 5., a 10. és a 12. pontokban foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős az informatikai és hírközlési miniszter,

– a települési szennyvíztisztításról szóló 91/271/EGK irányelv hazai jogrendbe illesztésének gyorsításával összefüggő feladatokról és feltételekről szóló 2168/2000. (VII. 11.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a közlekedési és vízügyi miniszternek a 2001. márciusi rendkívüli árvízvédekezésről tett jelentéséről szóló 2170/2001. (VII. 10.) Korm. határozat 3. b) és 3. c) pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint egyéb információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény végrehajtása érdekében szükséges intézkedésről szóló 2271/2001. (IX. 26.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtásáért az informatikai és hírközlési miniszter felelős,

– a Szap–Budapest közötti Duna-szakasz hajózhatósága javításához szükséges folyószabályozásról szóló 2059/1996. (III. 13.) Korm. határozat 1. és 2. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, állami (katonai) repülések céljára szolgáló repülőterek megszüntetéséről és közös felhasználású (polgári és katonai) repülőterek létesítéséről szóló 2151/1998. (V. 20.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a gazdasági és közlekedési miniszter,

– a Magyarország árvízvédelmi műveinek felülvizsgált fejlesztési tervéről szóló 2005/2000. (I. 18.) Korm. határozat 3. és 4. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a folyóinkkal való gazdálkodás fejlesztéséről szóló 2014/2000. (II. 2.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a Balatoni Vízgazdálkodási Programról szóló 2035/2001. (II. 23.) Korm. határozat 3. a)–c) és 4. pontjaiban foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartási és jelentési kötelezettségről szóló 2051/2002. (II. 27.) Korm. határozat 1–4. pontjaiban foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv hazai jogrendszerbe illesztésével összefüggő feladatokról szóló 2060/2001. (IV. 2.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politikai érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozatban foglalt feladatok megvalósítását elősegítő intézkedésekről szóló 2069/2000. (III. 21.) Korm. határozat 3.3. és 4. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter,

– az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes feladatokról szóló 2082/2001. (VI. 13.) Korm. határozat 12. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a 13. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter,

– az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalásokkal, illetőleg a csatlakozásra való felkészítéssel összefüggő egyes további kérdésekről szóló 2211/1998. (IX. 30.) Korm. határozat 2. számú melléklete 19.1. pontjának negyedik bekezdésében foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős az informatikai és hírközlési miniszter,

– a 2000. áprilisi–májusi rendkívüli árvízvédekezésről szóló jelentésről és az árvízvédelemmel összefüggő egyes feladatokról szóló 2255/2000. (X. 31.) Korm. határozat 2. a), b), c) pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– ,,A vízügyi politika területén a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról'' szóló, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hazai végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2329/2001. (XI. 21.) Korm. határozat 1–4. pontjaiban foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények 2002. évi változásával kapcsolatos feladatokról szóló 2361/2001. (XII. 10.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a gazdasági és közlekedési miniszter,

– az egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről szóló 251/2001. (XII. 18.) Korm. rendelettel összefüggésben szükséges intézkedésekről szóló 2367/2001. (XII. 18.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáért az informatikai és hírközlési miniszter felelős,

– a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem beruházás felülvizsgálatáról és a beruházási program módosításáról szóló 2371/1999. (XII. 27.) Korm. határozat 4. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtásáról szóló 2052/2002. (II. 27.) Korm. határozat 1. b), 1. c) és 1. d) pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a Regionális Fejlesztési Holding feladatairól, működési feltételeiről szóló 2220/2000. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak végrehajtásáért a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felelős,

– az árvízvédelmi fejlesztésének ütemének gyorsításáról szóló 2003/2002. (I. 11.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáért a környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelős,

– a Magyarország árvízvédelmi műveinek felülvizsgált fejlesztési tervéről szóló 2005/2000. (I. 18.) Korm. határozat 4. b) pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter,

– a polgári veszélyhelyzet tervezés NATO Miniszteri Irányelvekből származó nemzeti feladatokról szóló 2010/2002. (I. 25.) Korm. határozat 1., 3. és 6. pontjában foglaltak végrehajtásáért második helyen az informatikai és hírközlési miniszter, harmadik helyen a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felelős, negyedik helyen az érintett miniszterek felelősek,

– a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési korlátozások miatt felmerülő kártalanítási igényekkel kapcsolatos költségvetési feladatokról szóló 2018/1999. (II. 10.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a belügyminiszter,

– az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes feladatokról szóló 2027/2002. (II. 1.) Korm. határozat II.1. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– az EU Alapok fogadásával és a Nemzeti Fejlesztési Terv készítésével összefüggő feladatokról szóló 2123/2002. (IV. 26.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter,

– a kritikus árvíz- és belvízveszély mérsékléséhez szükséges intézkedésekről szóló 2191/1999. (VIII. 4.) Korm. határozat 2. b), 4., 6. és 9. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a Tisza és Szamos folyókat ért romániai eredetű cianid-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos jogi intézkedésekről szóló 2209/2000. (IX. 13.) Korm. határozat 1., 3., 4., 5., 6. és 7. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

– a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program megvalósításának helyzetéről és az ehhez kapcsolódó további kormányzati feladatokról szóló 2224/2001. (IX. 1.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtásáért első helyen felelős a gazdasági és közlekedési miniszter,

3

– az előfizetői hurok átengedéséről, az azzal kapcsolatos eljárásokról szóló kormányrendelettel összefüggésben szükséges intézkedésekről szóló 2274/2001. (IX. 26.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáért az informatikai és hírközlési miniszter felelős.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

– a Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság támogatásáról szóló 2055/2001. (III. 27.) Korm. határozat 6. pontja,

– a Magyar Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat koncepciójáról szóló 2322/1999. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 2065/2002. (III. 21.) Korm. határozat 2. pontja,

– a VOLÁN gazdasági társaságok autóbusz rekonstrukciójának 2001. évi tulajdonosi támogatásáról szóló 2086/2001. (IV. 20.) Korm. határozat,

– az oktatás és a kutatás-fejlesztési ágazat 2002–2006. évi fő fejlesztési programjairól szóló 2097/2002. (III. 29.) Korm. határozat 1. és 3. pontja,

– a gyorsforgalmi úthálózat tizenöt éves fejlesztési programjának meghatározásáról szóló 2117/1999. (V. 26.) Korm. határozat 1., 3.2., 3.3., 3.4., 5., 8. és 9. pontja,

– az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság között a Magyar Köztársaságnak a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központ munkájában való részvételéről szóló szerződés megkötésének előkészítéséről szóló 2119/2002. (IV. 26.) Korm. határozat 3. és 5. pontja,

– a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság alakuló ülésén elfogadott ajánlásokról szóló 2121/1999. (V. 28.) Korm. határozat 2. c), 2. d), 2. f) és 2. g) pontja,

– az EU Alapok fogadásával és a Nemzeti Fejlesztési Terv készítésével összefüggő feladatokról szóló 2123/2002. (IV. 26.) Korm. határozat 2. pontja,

– az ,,Európai Charta kisvállalatok részére'' című dokumentum elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó jelentési kötelezettség vállalásáról szóló 2126/2002. (IV. 26.) Korm. határozat 4. pontja,

– a választásban részt vevő főjegyzők céljuttatásáról szóló 2131/2002. (IV. 26.) Korm. határozat,

– a támogatási rendszerünk EU konform átalakításának soron következő feladatairól szóló 2134/1999. (VI. 11.) Korm. határozat mellékletének 4. c) pontja,

– a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésén elfogadott ajánlásokról szóló 2138/2000. (VI. 22.) Korm. határozat 2. a), 2. d), 2. e), 2. g), 2. h) és 2. k) pontja,

– a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos intézkedésekről szóló 2171/2001. (VII. 10.) Korm. határozat,

– a MÁV Rt. 1995. évi likviditási problémáinak megoldásáról, az 1996–1998. közötti időszakban a gazdasági konszolidáció megteremtéséhez szükséges pénzügyi szanálásáról, az Állam–MÁV Rt. között kötött szerződés alapján történő költségvetési szerepvállalásról szóló 2197/1995. (VII. 13.) Korm. határozat 12. pontja,

– az olimpiai központok létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 2234/2001. (IX. 5.) Korm. határozat 2. pontja,

– az Országos Sportegészségügyi Intézet beruházásának gyorsított ütemű megvalósításáról szóló 2238/2001. (IX. 5.) Korm. határozat,

– a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd- és felszámolási eljárási rendelkezésekről szóló törvényjavaslattal összefüggő feladatokról rendelkező 2272/2001. (IX. 26.) Korm. határozat,

– a Magyar Köztársaság és Románia Aktív Együttműködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottsága Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottságának ajánlásairól szóló 2281/1998. (XII. 19.) Korm. határozat 2. a), 2. b), 2. c) és 2. d) pontja,

– az EU előcsatlakozási alapok kapcsolódásáról a ,,Széchenyi Plusz'' tervhez című 2299/2001. (X. 19.) Korm. határozat 2. pontja,

– a SAPARD program keretében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevétele érdekében tett intézkedésekről, az intézményi háttér megteremtéséről szóló 2349/1999. (XII. 21.) Korm. határozat 3. pontja,

– a Jugoszláv Szövetségi Köztársasággal (Szerbiával és Montenegróval) szembeni ENSZ szankciók végrehajtásával összefüggésben keletkező anyagi veszteségek megtérítéséről szóló 2049/1995. (III. 3.) Korm. határozat,

– az 1995. április 23–24-i magyar–lengyel kormányfői találkozón létrejött megállapodások megvalósításáról szóló 2136/1995. (V. 17.) Korm. határozat 3. a) pontja,

– a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetésének egyes feltételeiről szóló 2173/1997. (VI. 26.) Korm. határozat 3. pontja,

– a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai közötti társulási szerződés végrehajtása során kötendő közlekedési megállapodás helyzetéről szóló 2220/1997. (VII. 24.) Korm. határozat 2., 3., 4., 5. és 6. pontja,

– az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes feladatokról szóló 2398/1997. (XII. 8.) Korm. határozat 8. pontja,

– az állami repülőterek további hasznosításáról szóló 2030/2001. (II. 9.) Korm. határozat 4. pontja,

– az egyes honvédelmi célra feleslegessé vált állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2055/2002. (II. 27.) Korm. határozat 3. és 6. pontja,

– a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről szóló kormány-előterjesztésről, a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2061/2000. (III. 24.) Korm. határozat 5. pontja,

– a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap fogadásával összefüggő feladatokról szóló 2073/1999. (IV. 21.) Korm. határozat 5. pontja,

– az Európai Közösség állami támogatásokra vonatkozó szabályai hazai alkalmazásának feltételeiről szóló 2115/1999. (V. 26.) Korm. határozat 4. és 5. pontja,

– a kárpótlás további folyamatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2182/1999. (VII. 23.) Korm. határozat 4. pontja,

– az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalásokkal, illetőleg a csatlakozásra való felkészüléssel összefüggő egyes további kérdésekről szóló 2211/1998. (IX. 30.) Korm. határozat 2. számú melléklete 5.1. pontjának első, második, negyedik és ötödik bekezdése,

– az Európai Csalásellenes Iroda (OLAF) és Magyarország szabályozott kapcsolatrendszere kialakítása tárgyában hozott 2255/2001. (IX. 14.) Korm. határozat 1. pontja,

– a Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság tőkehelyzetének rendezéséről szóló 2268/2001. (IX. 26.) Korm. határozat 3. pontja,

– a támogatási rendszerünk EU konform átalakításáról szóló 2307/1998. (XII. 30.) Korm. határozat 3., 5. b) és 5. c) pontja,

– a Budapest Sportcsarnok újjáépítésével kapcsolatos beruházási szerződés megkötéséről szóló 2343/2000. (XII. 29.) Korm. határozat 2. pontja,

– a sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítésének rendjéről, valamint a szerződéses állomány helyzetének javításáról és létszámának növeléséről szóló 2234/2000. (IX. 29.) Korm. határozat 5. pontja,

– az igazságügyi szakértői tevékenységről és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslattal összefüggő feladatokról szóló 2270/2001. (IX. 26.) Korm. határozat 1., 3., 4. és 5. pontja,

– a közvetítői tevékenységről szóló törvényjavaslattal összefüggő feladatról szóló 2273/2001. (IX. 26.) Korm. határozat,

– az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés döntéseiből adódó egyes feladatokról szóló 2027/2002. (II. 1.) Korm. határozat I/2. és II/9. pontja,

– a Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság támogatásáról szóló 2055/2001. (III. 27.) Korm. határozat 1. pontja,

– a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésének ajánlásairól szóló 2179/2001. (VII. 13.) Korm. határozat 2. cc) pontja,

– a Tisza és Szamos folyókat ért romániai eredetű cianid-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos jogi intézkedésekről szóló 2209/2000. (IX. 13.) Korm. határozat 8. pontja,

– a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének létrehozásáról szóló 2210/1999. (VIII. 25.) Korm. határozat 15. pontja,

– az egyes honvédelmi célra feleslegessé vált állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2252/2001. (IX. 12.) Korm. határozat 6. pontja,

– a nemzetközi segélyek, támogatások felhasználásával megvalósuló programok megfigyelő és értékelő rendszerének kialakításával összefüggő feladatokról, egyes kormányhatározatok módosításáról, hatályon kívül helyezéséről szóló 2262/2001. (IX. 14.) Korm. határozat 3. pontja,

– a Duna–Tisza közi homokhátság vízháztartási helyzetéről és a további szükséges intézkedésekről szóló 2271/1999. (X. 22.) Korm. határozat mellékletének 4. b) pontja,

– a műszaki tartalmú jogszabályokra és szabványokra vonatkozó információszolgáltatási eljárás szabályainak kidolgozásáról szóló 2326/2001. (XI. 16.) Korm. határozat 1. pontja

1

Megjelent: Határozatok Tára 2002. évi 50. szám.

2

Az 1. pont a) alpontjának harmadik francia bekezdése a 2241/2003. (X. 1.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. pont b) alpontjának harminckettedik francia bekezdését a 2245/2006. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére