• Tartalom

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról

2016.07.30.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. §-a (7) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1 A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (a továbbiakban: Program) szennyvízelvezetési agglomerációinak részletes jegyzékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §2 (1) A kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb

a)3 2008. december 31-ig a 10 000 lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és foszforeltávolítás egyidejű biztosításával (1. melléklet 1. táblázat);

b)4 2010. december 31-ig a 15 000 lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (1. melléklet 2. táblázat);

c)5 2015. december 31-ig a 10 000–15 000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (1. melléklet 3. táblázat);

d)6 2015. december 31-ig a külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken lévő 2000–10 000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (1. melléklet 4. táblázat);

e)7 2015. december 31-ig – a d) pontban foglalt területek kivételével – a 2000–10 000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációk területén (1. melléklet 5. táblázat).

(2)8 A 1. melléklet 6. táblázata tartalmazza a megfelelő szennyvízelvezető és -tisztító rendszerrel ellátott szennyvízelvezetési agglomerációkat.

3. § (1)9 A Programot a Kormány legalább kétévente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

(2)10 A felülvizsgálatról és a szükséges módosításról a Kormány tájékoztatja az Európai Bizottságot.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2003. január 1-jén lép hatályba.11

(2) A 3. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvénnyel egyidejűleg lép hatályba.

(3)12 Ez a rendelet a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikk (1)–(3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelethez13

A 91/271/EGK Irányelvben előírt Program szennyvízelvezetési agglomerációi

1. táblázat: Agglomerációk 10 000 LE feletti szennyvízterheléssel, szennyvízbefogadásra érzékeny vizek vízgyűjtőin

Kiépítési határidő: 2008. december 31.

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció települései

Lakos szám

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

Fejlesztési igény

Csatornahálózat bővítése (CS) / Szállítóvezeték (SZ)

Új szvt létrehozása (ÚT) / meglévő szvt fejlesztése (TF)

Keszthely

 

43 581

66 490

 

TF

 

Alsópáhok

1 307

 

 

 

 

Balatonederics

1 018

 

 

 

 

Balatongyörök

1 030

 

CS

 

 

Cserszegtomaj

2 929

 

 

 

 

Felsőpáhok

647

 

 

 

 

Gyenesdiás

3 650

 

 

 

 

Hévíz

4 634

 

 

 

 

Karmacs

788

 

 

 

 

Keszthely

20 116

 

 

 

 

Nemesbük

696

 

 

 

 

Nemesvita

317

 

 

 

 

Rezi

1 168

 

 

 

 

Sármellék

1 828

 

 

 

 

Szentgyörgyvár

305

 

 

 

 

Vindornyafok

123

 

 

 

 

Vonyarcvashegy

2 172

 

 

 

 

Zalavár

853

 

 

 

Kéthely

 

11 962

19 804

SZ

TF

 

Balatonberény

1 081

 

 

 

 

Balatonfenyves

1 833

 

 

 

 

Balatonkeresztúr

1 504

 

 

 

 

Balatonmáriafürdő

700

 

 

 

 

Balatonszentgyörgy

1 584

 

 

 

 

Balatonújlak

458

 

 

 

 

Fonyód-Alsóbélatelep

593

 

 

 

 

Főnyed

79

 

 

 

 

Hollád

222

 

 

 

 

Kéthely

2 282

 

 

 

 

Somogyszentpál

802

 

 

 

 

Szegerdő

219

 

 

 

 

Tikos

126

 

 

 

 

Vörs

479

 

 

 

Marcali

 

12 544

18 559

 

TF

 

Csömend

307

 

 

 

 

Marcali

11 541

 

CS

 

 

Nikla

696

 

 

 

Nemesgulács

 

6 152

10 528

 

 

 

Ábrahámhegy

423

 

 

 

 

Badacsonytomaj

2 150

 

 

 

 

Badacsonytördemic

878

 

 

 

 

Balatonrendes

121

 

 

 

 

Káptalantóti

472

 

 

 

 

Kékkút

72

 

 

 

 

Kisapáti

327

 

 

 

 

Nemesgulács

899

 

 

 

 

Szigliget

810

 

 

 

Tapolca

 

20 432

23 009

 

TF

 

Gyulakeszi

695

 

 

 

 

Lesencefalu

302

 

 

 

 

Lesenceistvánd

947

 

 

 

 

Lesencetomaj

1 119

 

 

 

 

Sáska

280

 

 

 

 

Tapolca

15 582

 

 

 

 

Uzsa

303

 

 

 

 

Zalahaláp

1 204

 

 

 

Zalaegerszeg

 

83 457

107 424

 

 

 

Alibánfa

394

 

 

 

 

Alsónemesapáti

654

 

 

 

 

Babosdöbréte

473

 

 

 

 

Bagod

1 270

 

 

 

 

Bak

1 578

 

 

 

 

Bocfölde

1 123

 

 

 

 

Boncodfölde

341

 

 

 

 

Böde

294

 

 

 

 

Búcsúszentlászló

795

 

 

 

 

Csatár

558

 

 

 

 

Csonkahegyhát

322

 

 

 

 

Dobronhegy

146

 

 

 

 

Egervár

1 012

 

 

 

 

Gősfa

307

 

 

 

 

Hagyárosbörönd

301

 

 

 

 

Hottó

316

 

 

 

 

Kávás

256

 

 

 

 

Kemendollár

510

 

 

 

 

Keménfa

86

 

 

 

 

Kisbucsa

455

 

 

 

 

Kiskutas

161

 

 

 

 

Kispáli

286

 

 

 

 

Lakhegy

457

 

 

 

 

Nagykutas

424

 

 

 

 

Nagypáli

496

 

 

 

 

Nemesapáti

523

 

 

 

 

Nemeshetés

259

 

 

 

 

Nemessándorháza

299

 

 

 

 

Nemesszentandrás

263

 

 

 

 

Németfalu

181

 

 

 

 

Ozmánbük

198

 

 

 

 

Pethőhenye

424

 

 

 

 

Pókaszepetk

909

 

 

 

 

Pusztaszentlászló

575

 

 

 

 

Salomvár

615

 

 

 

 

Sárhida

778

 

 

 

 

Söjtör

1 450

 

 

 

 

Teskánd

1 135

 

 

 

 

Vasboldogasszony

605

 

 

 

 

Vaspör

342

 

 

 

 

Vöckönd

99

 

 

 

 

Zalaboldogfa

324

 

 

 

 

Zalacséb

486

 

 

 

 

Zalaegerszeg

58 959

 

 

 

 

Zalaistvánd

340

 

 

 

 

Zalaszentgyörgy

399

 

 

 

 

Zalaszentiván

1 005

 

 

 

 

Zalaszentlőrinc

274

 

 

 

Zalakaros

 

5 071

10 942

 

 

 

Galambok

1 263

 

 

 

 

Garabonc

694

 

 

 

 

Nagyrada

472

 

 

 

 

Zalakaros

1 936

 

 

 

 

Zalamerenye

188

 

 

 

 

Zalaszabar

518

 

 

 

2. táblázat: Agglomerációk 15 000 LE-nél nagyobb szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidő: 2010. december 31.

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció települései

Lakos szám

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

Fejlesztési igény

Csatornahálózat bővítése (CS) / Szállítóvezeték (SZ)

Új szvt létrehozása (ÚT) / meglévő szvt fejlesztése (TF)

Abádszalók

 

11915

17 426

SZ

TF

 

Abádszalók

4279

 

CS

 

 

Kunhegyes

7636

 

CS

 

Abony

 

19780

20 539

 

TF

 

Abony

14563

 

 

 

 

Kőröstetétlen

875

 

 

 

 

Törtel

4342

 

 

 

Aszód

 

21276

24 386

 

 

 

Aszód

6162

 

CS

 

 

Bag

3584

 

 

 

 

Domony

2159

 

 

 

 

Galgamácsa

1729

 

 

 

 

Hévízgyörk

2994

 

 

 

 

Iklad

2004

 

 

 

 

Kisnémedi

616

 

 

 

 

Püspökszilágy

726

 

 

 

 

Vácegres

870

 

 

 

 

Váckisújfalu

432

 

 

 

Baja

 

45476

65 535

SZ

 

 

Baja

35718

 

CS

 

 

Érsekcsanád

2804

 

CS

 

 

Sükösd

3627

 

CS

 

 

Vaskút

3327

 

CS

 

Balassagyarmat

 

17842

21 733

 

 

 

Balassagyarmat

15570

 

 

 

 

Ipolyszög

625

 

 

 

 

Őrhalom

967

 

 

 

 

Patvarc

680

 

 

 

Balatonfüred

 

8916

41 428

 

 

 

Aszófő

389

 

 

 

 

Balatonakali

658

 

CS

 

 

Balatonfüred

4408

 

 

 

 

Balatonszőlős

624

 

 

 

 

Balatonudvari

301

 

 

 

 

Dörgicse

258

 

 

 

 

Örvényes

136

 

 

 

 

Pécsely

538

 

 

 

 

Tihany

1369

 

 

 

 

Vászoly

235

 

 

 

Balatonfűzfő

 

25468

32 500

 

TF

 

Alsóörs

1631

 

 

 

 

Balatonalmádi

8535

 

CS

 

 

Balatonfüred (Szívkórháztól K-re)

8816

 

 

 

 

Balatonfűzfő

2226

 

 

 

 

Csopak

1759

 

CS

 

 

Felsőörs

1631

 

CS

 

 

Lovas

442

 

CS

 

 

Paloznak

428

 

CS

 

Balatonlelle

 

27100

43 864

 

TF

 

Balatonboglár

5798

 

 

 

 

Balatonlelle

5223

 

 

 

 

Balatonőszöd

502

 

 

 

 

Balatonszemes

1763

 

 

 

 

Buzsák

1347

 

 

 

 

Fonyód

4164

 

CS

 

 

Lengyeltóti

3003

 

 

 

 

Ordacsehi

766

 

 

 

 

Öreglak

1537

 

 

 

 

Somogyvár

1756

 

 

 

 

Szőlősgyörök

1241

 

 

 

Balmazújváros

 

17448

19 023

 

 

 

Balmazújváros

17448

 

 

 

Barcs

 

20248

23 824

 

TF

 

Babócsa

1510

 

 

 

 

Barcs

10858

 

 

 

 

Bélavár

342

 

 

 

 

Bolhó

756

 

 

 

 

Csokonyavisonta

1561

 

 

 

 

Darány

915

 

 

 

 

Drávagárdony

156

 

 

 

 

Drávatamási

410

 

 

 

 

Heresznye

245

 

 

 

 

Istvándi

607

 

 

 

 

Kálmáncsa

631

 

 

 

 

Kastélyosdombó

268

 

 

 

 

Komlósd

159

 

 

 

 

Péterhida

147

 

 

 

 

Rinyaújlak

261

 

 

 

 

Somogyaracs

191

 

 

 

 

Szulok

690

 

 

 

 

Vízvár

541

 

 

 

Bátonyterenye

 

16725

19 616

 

 

 

Bátonyterenye

12443

 

CS

 

 

Dorogháza

1053

 

 

 

 

Mátraverebély

1934

 

 

 

 

Nemti

734

 

 

 

 

Szuha

561

 

 

 

Biatorbágy

 

12767

15 882

 

 

 

Biatorbágy

12767

 

 

 

Bicske

 

15514

20 693

 

TF

 

Bicske

11891

 

CS

 

 

Csabdi

1183

 

 

 

 

Mány

2440

 

 

 

Bonyhád

 

18597

22 921

 

ÚT

 

Bonyhád

13471

 

 

 

 

Cikó

870

 

 

 

 

Kakasd

1656

 

 

 

 

Kismányok

325

 

 

 

 

Nagymányok

2275

 

 

 

Budakeszi

 

13863

22 219

 

TF

 

Budakeszi

13863

 

CS

 

Budapest

 

1892853

2 545 815

 

TF

 

Budapest (Csepel-Kp szvtp.)

798699

 

CS

 

 

Nagykovácsi

7255

 

CS

 

 

Remeteszőlős

806

 

 

 

 

Budapest (Dél-Pest)

251201

 

CS

 

 

Gyál

22920

 

 

 

 

Üllő

11701

 

 

 

 

Vecsés

20463

 

 

 

 

Budakalász

10660

 

CS

 

 

Budapest (Észak-Pest)

707718

 

CS

 

 

Kerepes

9873

 

 

 

 

Kistarcsa

12212

 

 

 

 

Nagytarcsa

4090

 

 

 

 

Üröm

7210

 

 

 

 

Budaörs

28045

 

CS

 

Bük

 

5427

17 708

SZ

TF

 

Acsád

651

 

CS

 

 

Bük

3544

 

 

 

 

Meszlen

211

 

CS

 

 

Vasszilvágy

362

 

CS

 

 

Vát

659

 

CS

 

Cegléd

 

35885

39 020

 

 

 

Cegléd

35885

 

CS

 

Csengőd

 

6386

24 005

 

 

 

Akasztó

3333

 

 

 

 

Csengőd

2010

 

 

 

 

Tabdi

1043

 

 

 

Csongrád

 

17757

22 933

 

TF

 

Csongrád

16135

 

CS

 

 

Csongrád-Bokros

429

 

 

 

 

Felgyő

1193

 

 

 

Csorna

 

15016

26 375

SZ

TF

 

Bősárkány

2046

 

CS

 

 

Csorna

10400

 

 

 

 

Dör

675

 

CS

 

 

Farád

1895

 

 

 

Debrecen

 

227560

407 584

 

 

 

Mikepércs

4480

 

CS

 

 

Hajdúsámson

12961

 

 

 

 

Sáránd

2225

 

 

 

 

Ebes

4388

 

 

 

 

Debrecen

203506

 

 

 

Demecser

 

14901

17 050

 

 

 

Berkesz

834

 

 

 

 

Demecser

4205

 

 

 

 

Gégény

1935

 

 

 

 

Kék

1935

 

 

 

 

Nyírtass

2021

 

 

 

 

Pátroha

2927

 

 

 

 

Székely

1044

 

 

 

Dombóvár

 

22318

25 381

 

 

 

Attala

820

 

 

 

 

Dombóvár

18688

 

 

 

 

Döbrököz

1946

 

CS

 

 

Kapospula

864

 

 

 

Dunakeszi

 

87191

90 905

 

 

 

Csomád

1592

 

 

 

 

Dunakeszi

41846

 

 

 

 

Fót

19121

 

CS

 

 

Göd

18194

 

 

 

 

Mogyoród

6438

 

 

 

Dunaújváros

 

59489

65 063

SZ

 

 

Baracs

3362

 

 

 

 

Dunaújváros

46052

 

CS

 

 

Kisapostag

1374

 

 

 

 

Kulcs

2735

 

CS

 

 

Mezőfalva

4677

 

 

 

 

Nagyvenyim

4024

 

 

 

 

Rácalmás

4572

 

CS

 

Dunavarsány

 

22106

26 033

 

TF

 

Áporka

1067

 

 

 

 

Délegyháza

3734

 

 

 

 

Dunavarsány

7517

 

 

 

 

Majosháza

1538

 

 

 

 

Szigetszentmárton

2109

 

 

 

 

Taksony

6141

 

 

 

Écs

 

18289

19 885

 

 

 

Écs

1903

 

 

 

 

Győrasszonyfa

509

 

 

 

 

Győrság

1465

 

 

 

 

Nyalka

442

 

 

 

 

Nyúl

4307

 

 

 

 

Pannonhalma

3960

 

 

 

 

Pázmándfalu

1010

 

 

 

 

Pér

2373

 

 

 

 

Ravazd

1200

 

 

 

 

Táp

722

 

 

 

 

Tarjánpuszta

398

 

 

 

Eger

 

66425

78 779

 

TF

 

Eger

54609

 

CS

 

 

Egerbakta

1420

 

 

 

 

Egerszalók

1981

 

 

 

 

Egerszólát

1000

 

 

 

 

Felsőtárkány

3506

 

 

 

 

Novaj

1332

 

 

 

 

Ostoros

2577

 

 

 

Esztergom

 

28102

42 680

 

TF

 

Esztergom

28102

 

 

 

Forráskút

 

11876

15 578

SZ

TF

 

Bordány

3281

 

CS

 

 

Forráskút

2265

 

CS

 

 

Üllés

2977

 

CS

 

 

Zsombó

3353

 

CS

 

Gárdony

 

24210

51 127

 

TF

 

Gárdony

10206

 

 

 

 

Kápolnásnyék

3590

 

 

 

 

Nadap

541

 

 

 

 

Pázmánd

2157

 

 

 

 

Sukoró

1402

 

 

 

 

Velence

5552

 

 

 

 

Vereb

762

 

 

 

Gödöllő

 

32720

33 034

 

TF

 

Gödöllő

32720

 

 

 

Gyömrő

 

32454

41 303

 

 

 

Ecser

3621

 

 

 

 

Gyömrő

16937

 

CS

 

 

Maglód

11896

 

 

 

Gyöngyös

 

40225

57 512

 

TF

 

Gyöngyös

30190

 

CS

 

 

Gyöngyöshalász

2503

 

 

 

 

Gyöngyösoroszi

1545

 

 

 

 

Gyöngyössolymos

2833

 

 

 

 

Nagyréde

3154

 

 

 

Hajdúböszörmény

 

34416

60 028

 

 

 

Bocskaikert

3192

 

 

 

 

Hajdúböszörmény

29007

 

 

 

 

Hajdúböszörmény-Bodaszőlő

1376

 

 

 

 

Hajdúböszörmény-Hajdúvid

841

 

 

 

Hajdúhadház

 

19130

19 255

 

TF

 

Hajdúhadház

12724

 

CS

 

 

Téglás

6406

 

CS

 

Hajdúnánás

 

25849

26 217

 

TF

 

Hajdúdorog

8677

 

CS

 

 

Hajdúnánás

17172

 

CS

 

Hatvan

 

35982

40 972

SZ

 

 

Apc

2453

 

 

 

 

Ecséd

3094

 

 

 

 

Hatvan

20366

 

 

 

 

Kerekharaszt

958

 

CS

 

 

Lőrinci

5557

 

 

 

 

Szűcsi

1569

 

 

 

 

Zagyvaszántó

1985

 

 

 

Herceghalom

 

2333

15 331

 

 

 

Herceghalom

2333

 

 

 

Hódmezővásárhely

 

44795

74 986

 

TF

 

Hódmezővásárhely

44795

 

CS

 

Jászapáti

 

16473

16 890

 

 

 

Jászapáti

8585

 

 

 

 

Jászkisér

5448

 

 

 

 

Jászszentandrás

2440

 

 

 

Jászberény

 

29322

38 519

SZ

TF

 

Jászberény

26372

 

CS

 

 

Jászjákóhalma

2950

 

CS

 

Kalocsa

 

27778

29 934

SZ

TF

 

Bátya

2016

 

 

 

 

Drágszél

314

 

 

 

 

Dunaszentbenedek

808

 

CS

 

 

Foktő

1590

 

 

 

 

Géderlak

997

 

CS

 

 

Homokmégy

1330

 

 

 

 

Kalocsa

16136

 

CS

 

 

Miske

1632

 

 

 

 

Öregcsertő

760

 

 

 

 

Szakmár

1194

 

 

 

 

Uszód

1001

 

CS

 

Kaposvár

 

75871

131 050

 

TF

 

Kaposvár

63742

 

 

 

 

Kaposszerdahely

953

 

 

 

 

Magyaratád

786

 

 

 

 

Magyaregres

600

 

 

 

 

Mernye

1348

 

 

 

 

Orci

559

 

 

 

 

Patalom

327

 

 

 

 

Sántos

536

 

 

 

 

Simonfa

345

 

 

 

 

Somogyaszaló

733

 

 

 

 

Somogyjád

1588

 

 

 

 

Szentbalázs

315

 

 

 

 

Taszár

1915

 

 

 

 

Várda

466

 

 

 

 

Zimány

560

 

 

 

 

Zselickislak

308

 

 

 

 

Zselicszentpál

407

 

 

 

Karcag

 

20163

25 488

 

 

 

Karcag

20163

 

 

 

Kazincbarcika

 

50928

55 458

 

TF

 

Alsótelekes

139

 

 

 

 

Berente

1211

 

 

 

 

Dövény

301

 

 

 

 

Égerszög

59

 

 

 

 

Felsőkelecsény

362

 

 

 

 

Felsőnyárád

940

 

 

 

 

Felsőtelekes

711

 

 

 

 

Izsófalva

1746

 

 

 

 

Jákfalva

544

 

 

 

 

Kánó

162

 

 

 

 

Kazincbarcika

27487

 

CS

 

 

Kurityán

1576

 

 

 

 

Martonyi

412

 

 

 

 

Meszes

191

 

 

 

 

Múcsony

3081

 

 

 

 

Ormosbánya

1630

 

 

 

 

Rudabánya

2502

 

 

 

 

Sajóivánka

603

 

 

 

 

Szalonna

1163

 

 

 

 

Szendrő

4260

 

 

 

 

Szőlősardó

108

 

 

 

 

Szuhogy

1151

 

 

 

 

Teresztenye

39

 

 

 

 

Zubogy

550

 

 

 

Kiskőrös

 

14164

17 178

 

 

 

Kiskőrös

14164

 

CS

 

Kiskunfélegyháza

 

29153

56 465

SZ

TF

 

Kiskunfélegyháza

29153

 

CS

 

Kiskunhalas

 

27714

31 283

SZ

TF

 

Kiskunhalas

27714

 

CS

 

Komló

 

26963

27 197

 

TF

 

Bodolyabér

206

 

 

 

 

Komló

23604

 

CS

 

 

Liget

366

 

 

 

 

Magyarhertelend

623

 

 

 

 

Magyarszék

1020

 

 

 

 

Mánfa

768

 

 

 

 

Mecsekpölöske

376

 

 

 

Körmend

 

12891

19 550

 

 

 

Egyházashollós

556

 

CS

 

 

Körmend

11472

 

CS

 

 

Magyarszecsőd

445

 

CS

 

 

Molnaszecsőd

418

 

CS

 

Köröm

 

22738

22 782

SZ

TF

 

Berzék

1096

 

 

 

 

Gesztely

2790

 

 

 

 

Hernádkak

1664

 

 

 

 

Hernádnémeti

3421

 

 

 

 

Köröm

1374

 

 

 

 

Onga

4746

 

 

 

 

Ónod

2340

 

 

 

 

Sajóhídvég

1109

 

 

 

 

Sajólád

2811

 

 

 

 

Sajópetri

1387

 

 

 

Kunsziget

 

17490

18 588

 

TF

 

Dunaszeg

2000

 

 

 

 

Dunaszentpál

736

 

 

 

 

Győrladamér

1664

 

 

 

 

Győrzámoly

2676

 

 

 

 

Kunsziget

1233

 

 

 

 

Lébény

3232

 

 

 

 

Mecsér

586

 

 

 

 

Mosonszentmiklós

2341

 

 

 

 

Öttevény

3022

 

 

 

Madocsa

 

14492

15 493

 

 

 

Bölcske

2754

 

 

 

 

Dunaföldvár

8593

 

 

 

 

Madocsa

1891

 

 

 

 

Paks - Dunakömlőd

1254

 

 

 

Mátészalka

 

26015

26 015

 

 

 

Jármi

1301

 

 

 

 

Mátészalka

16902

 

 

 

 

Nyírcsaholy

2198

 

 

 

 

Nyírmeggyes

2610

 

 

 

 

Ópályi

3004

 

 

 

Mezőkövesd

 

16394

22 645

 

 

 

Mezőkövesd

16394

 

 

 

Mezőtúr

 

16675

17 322

 

 

 

Mezőtúr

16675

 

CS

 

Miskolc

 

190541

259 910

SZ

TF

 

Alsózsolca

5683

 

 

 

 

Arnót

2420

 

 

 

 

Bükkszentkereszt

1206

 

 

 

 

Felsőzsolca

6521

 

 

 

 

Kistokaj

2084

 

 

 

 

Mályi

4016

 

 

 

 

Miskolc

159554

 

 

 

 

Nyékládháza

4876

 

 

 

 

Szirmabesenyő

4181

 

 

 

Mohács

 

19855

19 943

 

 

 

Lánycsók

2422

 

 

 

 

Mohács

17433

 

 

 

Monor

 

30794

31 646

 

 

 

Csévharaszt

1869

 

 

 

 

Gomba

2921

 

 

 

 

Monor

17853

 

 

 

 

Monorierdő

4081

 

 

 

 

Péteri

2183

 

 

 

 

Vasad

1887

 

 

 

Nagyatád

 

18533

21 694

SZ

TF

 

Bakháza

184

 

CS

 

 

Görgeteg

1093

 

CS

 

 

Háromfa

767

 

CS

 

 

Kutas

1458

 

CS

 

 

Lábod

1935

 

CS

 

 

Nagyatád

10623

 

CS

 

 

Ötvöskónyi

904

 

CS

 

 

Rinyaszentkirály

389

 

CS

 

 

Tarany

1180

 

CS

 

Nyírbátor

 

16270

28 100

SZ

TF

 

Nyírbátor

12259

 

 

 

 

Nyírgyulaj

2047

 

CS

 

 

Nyírvasvári

1964

 

CS

 

Nyíregyháza

 

127739

142 361

 

 

 

Kálmánháza

1840

 

 

 

 

Kótaj

4436

 

 

 

 

Nyíregyháza

118125

 

CS

 

 

Nyírpazony

3338

 

 

 

Oroszlány

 

22122

38612

SZ

 

 

Kecskéd

1990

 

 

 

 

Oroszlány

18068

 

 

 

 

Bokod

2064

 

 

 

Ócsa

 

17012

20 650

 

 

 

Felsőpakony

3359

 

 

 

 

Inárcs

4397

 

 

 

 

Ócsa

9256

 

CS

 

Ózd

 

33493

37 488

 

TF

 

Ózd

33493

 

CS

 

Paks

 

18051

24 104

 

TF

 

Paks

18051

 

 

 

Pécs

 

163793

206 594

SZ

TF

 

Bakonya

322

 

 

 

 

Boda

403

 

 

 

 

Bogád

999

 

CS

 

 

Cserkút

586

 

 

 

 

Gyód

640

 

 

 

 

Keszü

1248

 

 

 

 

Kozármisleny

6017

 

 

 

 

Kővágószőlős

1232

 

 

 

 

Kővágótöttös

316

 

 

 

 

Nagykozár

1961

 

CS

 

 

Pécs

145985

 

 

 

 

Pellérd

2272

 

 

 

 

Romonya

496

 

CS

 

Pilisvörösvár

 

13895

15 769

 

TF

 

Pilisvörösvár

13895

 

CS

 

Püspökladány

 

14605

16 259

SZ

 

 

Püspökladány

14605

 

CS

 

Ráckeve

 

19542

23 926

 

 

 

Apaj

1206

 

 

 

 

Dömsöd

5676

 

 

 

 

Lórév

290

 

 

 

 

Makád

1150

 

 

 

 

Ráckeve

9960

 

 

 

 

Szigetbecse

1260

 

 

 

Sajószentpéter

 

16681

17 232

 

 

 

Alacska

778

 

 

 

 

Kondó

593

 

 

 

 

Parasznya

1128

 

 

 

 

Radostyán

601

 

 

 

 

Sajókápolna

408

 

 

 

 

Sajólászlófalva

425

 

 

 

 

Sajószentpéter

11679

 

 

 

 

Varbó

1069

 

 

 

Salgótarján

 

42113

47 473

 

 

 

Kazár

1839

 

 

 

 

Mátraszele

920

 

 

 

 

Salgótarján

35811

 

CS

 

 

Somoskőújfalu

2227

 

 

 

 

Vizslás

1316

 

 

 

Sárospatak

 

20134

25 077

 

TF

 

Bodrogolaszi

917

 

 

 

 

Erdőhorváti

618

 

 

 

 

Háromhuta

109

 

 

 

 

Hercegkút

655

 

 

 

 

Komlóska

233

 

 

 

 

Makkoshotyka

861

 

 

 

 

Olaszliszka

1684

 

 

 

 

Sárazsadány

240

 

 

 

 

Sárospatak

12256

 

CS

 

 

Tolcsva

1818

 

 

 

 

Vámosújfalu

743

 

 

 

Sárvár

 

17045

25 469

 

 

 

Rábapaty

1617

 

 

 

 

Sárvár

14716

 

 

 

Siófok

 

38834

88 260

SZ

ÚT

 

Balatonendréd

1311

 

CS

 

 

Balatonföldvár

2195

 

 

 

 

Balatonszabadi

2965

 

 

 

 

Balatonszárszó

1947

 

 

 

 

Balatonvilágos ( I. szvrégióhoz)

87

 

 

 

 

Kőröshegy

1330

 

 

 

 

Siófok

25386

 

 

 

 

Siójut

628

 

 

 

 

Szántód

561

 

 

 

 

Zamárdi

2424

 

 

 

Soltvadkert

 

7484

35 647

 

 

 

Soltvadkert

7484

 

 

 

Sülysáp

 

25186

25 186

 

TF

 

Kóka

4265

 

 

 

 

Mende

4109

 

 

 

 

Sülysáp

8212

 

 

 

 

Tápiószecső

6087

 

 

 

 

Úri

2513

 

 

 

Szécsény

 

20496

22 453

 

TF

 

Endrefalva

1212

 

 

 

 

Hollókő

329

 

 

 

 

Karancsság

1274

 

 

 

 

Ludányhalászi

1463

 

 

 

 

Magyargéc

895

 

 

 

 

Nagylóc

1532

 

 

 

 

Nógrádmegyer

1676

 

 

 

 

Nógrádsipek

700

 

 

 

 

Nógrádszakál

636

 

 

 

 

Piliny

602

 

 

 

 

Rimóc

1844

 

 

 

 

Szalmatercs

403

 

 

 

 

Szécsény

5937

 

 

 

 

Szécsényfelfalu

390

 

 

 

 

Varsány

1603

 

 

 

Székesfehérvár

 

116748

204 662

 

 

 

Jenő

1293

 

 

 

 

Nádasdladány

1728

 

 

 

 

Pákozd

3057

 

 

 

 

Pátka

1662

 

 

 

 

Sárkeszi

589

 

 

 

 

Sárszentmihály

2973

 

 

 

 

Seregélyes

4342

 

 

 

 

Székesfehérvár

98673

 

 

 

 

Úrhida

2431

 

 

 

Szentendre

 

62701

64 357

 

TF

 

Csobánka

3189

 

 

 

 

Dunabogdány

3052

 

 

 

 

Kisoroszi

951

 

 

 

 

Leányfalu

3544

 

CS

 

 

Pócsmegyer

2021

 

CS

 

 

Pomáz

16624

 

 

 

 

Szentendre

25542

 

CS

 

 

Szigetmonostor

2292

 

CS

 

 

Tahitótfalu

5486

 

CS

 

Szentes

 

27898

65 384

 

TF

 

Szentes

27898

 

 

 

Szentgotthárd

 

13518

24 812

 

 

 

Alsószölnök

368

 

 

 

 

Csörötnek

899

 

 

 

 

Gasztony

422

 

 

 

 

Magyarlak

776

 

 

 

 

Rábagyarmat

793

 

 

 

 

Rátót

291

 

 

 

 

Rönök

409

 

 

 

 

Szakonyfalu

351

 

 

 

 

Szentgotthárd

8867

 

CS

 

 

Vasszentmihály

342

 

 

 

Szerencs

 

18623

19 230

 

 

 

Bekecs

2485

 

 

 

 

Legyesbénye

1504

 

 

 

 

Mád

2217

 

 

 

 

Mezőzombor

2447

 

 

 

 

Rátka

957

 

 

 

 

Szerencs

9013

 

 

 

Szigetszentmiklós

 

35656

48 592

 

TF

 

Szigetszentmiklós

35656

 

CS

 

Szolnok

 

111119

115 437

SZ

 

 

Besenyszög

3276

 

 

 

 

Jászalsószentgyörgy

3367

 

 

 

 

Rákóczifalva

5307

 

 

 

 

Rákócziújfalu

1971

 

 

 

 

Szajol

3722

 

 

 

 

Szászberek

1017

 

 

 

 

Szolnok

72786

 

 

 

 

Tiszajenő

1576

 

 

 

 

Tiszapüspöki

2075

 

CS

 

 

Tiszavárkony

1260

 

 

 

 

Tiszavárkony-Szőlő

258

 

 

 

 

Tószeg

4320

 

 

 

 

Újszász

6153

 

 

 

 

Vezseny

647

 

 

 

 

Zagyvarékas

3384

 

 

 

Szombathely

 

117759

184 644

 

 

 

Balogunyom

1106

 

 

 

 

Bozsok

341

 

 

 

 

Bucsu

565

 

 

 

 

Bozzai

324

 

CS

 

 

Cák

259

 

 

 

 

Dozmat

231

 

 

 

 

Gencsapáti

2711

 

 

 

 

Gyöngyösfalu

1134

 

 

 

 

Kenéz

269

 

CS

 

 

Kisunyom

423

 

 

 

 

Kőszeg

11702

 

 

 

 

Kőszegdoroszló

246

 

 

 

 

Kőszegpaty

204

 

 

 

 

Kőszegszerdahely

466

 

 

 

 

Lukácsháza

1086

 

 

 

 

Megyehíd

320

 

CS

 

 

Nárai

1245

 

 

 

 

Nemesbőd

623

 

 

 

 

Nemescsó

279

 

 

 

 

Pecöl

804

 

CS

 

 

Perenye

643

 

 

 

 

Pusztacsó

149

 

 

 

 

Salköveskút

464

 

 

 

 

1341

 

 

 

 

Sorokpolány

839

 

 

 

 

Söpte

740

 

 

 

 

Szombathely

77866

 

 

 

 

Tanakajd

720

 

 

 

 

Táplánszentkereszt

2539

 

 

 

 

Torony

1920

 

 

 

 

Vasasszonyfa

386

 

 

 

 

Vassurány

807

 

 

 

 

Vasszécseny

1348

 

 

 

 

Velem

337

 

 

 

 

Vép

3322

 

 

 

Tápiószele

 

15622

15 622

SZ

ÚT

 

Farmos

3427

 

CS

 

 

Tápiógyörgye

3384

 

CS

 

 

Tápiószele

5911

 

CS

 

 

Tápiószentmárton-Göbölyjárás

338

 

CS

 

 

Újszilvás

2562

 

CS

 

Tápiószentmárton

 

14593

16 064

SZ

ÚT

 

Bénye

1220

 

CS

 

 

Káva

661

 

CS

 

 

Pánd

1961

 

CS

 

 

Tápióbicske

3353

 

CS

 

 

Tápióság

2542

 

CS

 

 

Tápiószentmárton

4856

 

CS

 

Tiszaújváros

 

20442

32 230

 

 

 

Nagycsécs

799

 

 

 

 

Sajóörös

1293

 

 

 

 

Sajószöged

2182

 

 

 

 

Tiszaújváros

16168

 

 

 

Tolna

 

21756

23 166

SZ

TF

 

Bogyiszló

2152

 

 

 

 

Dunaszentgyörgy

2562

 

 

 

 

Fácánkert

612

 

 

 

 

Fadd

4083

 

 

 

 

Gerjen

1200

 

 

 

 

Tolna

11147

 

 

 

Tököl

 

40768

44 541

SZ

TF

 

Halásztelek

9506

 

CS

 

 

Szigetcsép

2313

 

 

 

 

Szigethalom

16964

 

CS

 

 

Szigetújfalu

1935

 

 

 

 

Tököl

10050

 

 

 

Törökszentmiklós

 

20626

20 833

 

TF

 

Törökszentmiklós

20626

 

CS

 

Vác

 

72891

112 425

 

TF

 

Csörög

1925

 

 

 

 

Dömös

1116

 

 

 

 

Kismaros

2183

 

 

 

 

Kosd

2425

 

 

 

 

Nagymaros

4721

 

 

 

 

Őrbottyán

7073

 

 

 

 

Pilismarót

1975

 

 

 

 

Szendehely

1535

 

 

 

 

Szokolya

1793

 

 

 

 

Sződliget

4436

 

 

 

 

Vác

33169

 

 

 

 

Vácduka

1427

 

 

 

 

Váchartyán

1734

 

 

 

 

Vácrátót

1871

 

 

 

 

Verőce

3676

 

 

 

 

Visegrád

1832

 

 

 

Várpalota

 

21703

25 063

 

TF

 

Csór

1785

 

 

 

 

Várpalota

19918

 

 

 

Vásárosnamény

 

13626

15 358

 

 

 

Gemzse

930

 

 

 

 

Gyüre

1244

 

 

 

 

Ilk

1230

 

 

 

 

Kisvarsány

1030

 

 

 

 

Nagyvarsány

1454

 

 

 

 

Olcsva

695

 

 

 

 

Vásárosnamény

7043

 

 

 

Veresegyház

 

29486

30 517

 

 

 

Erdőkertes

7543

 

 

 

 

Szada

4918

 

 

 

 

Veresegyház

17025

 

 

 

3. táblázat: Agglomerációk 10 000 - 15 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Kiépítési határidő: 2015. december 31.

 

 

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció települései

Lakos szám

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

Fejlesztési igény

Csatornahálózat bővítése (CS) / Szállítóvezeték (SZ)

Új szvt létrehozása (ÚT) / meglévő szvt fejlesztése (TF)

Aba

 

11 175

11 529

 

 

 

Aba

4 426

 

 

 

 

Káloz

2 370

 

 

 

 

Sárkeresztúr

2 555

 

 

 

 

Soponya

1 824

 

 

 

Albertirsa

 

12 212

12 212

 

 

 

Albertirsa

12 212

 

 

 

Balatonfőkajár

 

10 896

14 745

 

 

 

Balatonakarattya

835

 

 

 

 

Balatonfőkajár

1 300

 

 

 

 

Balatonkenese

2 576

 

 

 

 

Balatonvilágos

1 066

 

 

 

 

Füle

839

 

 

 

 

Lepsény

2 975

 

 

 

 

Mezőszentgyörgy

1 305

 

 

 

Bátaszék

 

10 900

11 963

 

TF

 

Alsónána

700

 

 

 

 

Báta

1 683

 

CS

 

 

Bátaapáti

423

 

 

 

 

Bátaszék

6 217

 

CS

 

 

Mórágy

736

 

 

 

 

Mőcsény

381

 

 

 

Bezenye

 

7 937

10 400

SZ

TF

 

Bezenye

1 302

 

CS

 

 

Dunakiliti

1 867

 

 

 

 

Dunasziget

1 603

 

 

 

 

Feketeerdő

558

 

 

 

 

Rajka

2 607

 

 

 

Boldva

 

10 793

11 761

 

 

 

Boldva

2 360

 

 

 

 

Borsodszirák

1 145

 

 

 

 

Damak

246

 

 

 

 

Hangács

581

 

 

 

 

Nyomár

308

 

 

 

 

Sajóecseg

1 040

 

 

 

 

Sajókeresztúr

1 483

 

 

 

 

Sajópálfala

728

 

 

 

 

Sajósenye

429

 

 

 

 

Sajóvámos

2 122

 

 

 

 

Ziliz

351

 

 

 

Celldömölk

 

10 927

13 983

 

TF

 

Celldömölk

10 927

 

CS

 

Csömör

 

9 253

13 186

 

TF

 

Csömör

9 253

 

CS

 

Csurgó

 

12 253

13 411

 

 

 

Berzence

2 574

 

 

 

 

Csurgó

5 053

 

 

 

 

Csurgónagymarton

154

 

 

 

 

Gyékényes

1 003

 

 

 

 

Porrog

205

 

 

 

 

Porrogszentkirály

282

 

 

 

 

Somogyudvarhely

1 005

 

 

 

 

Szenta

380

 

 

 

 

Zákány

1 068

 

 

 

 

Zákányfalu

529

 

 

 

Dévaványa

 

7 772

10 495

 

 

 

Dévaványa

7 772

 

 

 

Edelény

 

9 739

10 166

 

TF

 

Edelény

9 739

 

 

 

Emőd

 

9 959

12 206

SZ

TF

 

Bükkaranyos

1 478

 

 

 

 

Emőd

4 785

 

 

 

 

Harsány

2 016

 

 

 

 

Kisgyőr

1 680

 

 

 

Encs

 

10 930

11 163

 

 

 

Encs

6 402

 

 

 

 

Gibárt

318

 

 

 

 

Méra

1 727

 

 

 

 

Novajidrány

1 419

 

 

 

 

Szalaszend

1 064

 

 

 

Fehérgyarmat

 

9 911

11 451

 

TF

 

Fehérgyarmat

8 089

 

 

 

 

Kérsemjén

290

 

 

 

 

Nábrád

926

 

 

 

 

Panyola

606

 

 

 

Füzesabony

 

11 253

14 911

 

TF

 

Besenyőtelek

2 588

 

 

 

 

Dormánd

1 028

 

 

 

 

Füzesabony

7 637

 

CS

 

Gyomaendrőd

 

13 295

14 129

 

TF

 

Gyomaendrőd

13 295

 

CS

 

Heves

 

10 695

10 812

 

TF

 

Heves

10 695

 

 

 

Hosszúpályi

 

9 787

10 659

SZ

TF

 

Hajdúbagos

1 989

 

CS

 

 

Hosszúpályi

5 662

 

CS

 

 

Monostorpályi

2 136

 

CS

 

Izsák

 

10 884

12 813

SZ

TF

 

Ágasegyháza

1 894

 

 

 

 

Izsák

5 622

 

 

 

 

Orgovány

3 368

 

 

 

Kaba

 

9 925

10 262

 

 

 

Báránd

2 631

 

CS

 

 

Kaba

5 878

 

 

 

 

Tetétlen

1 416

 

CS

 

Kisbér

 

8 569

10 695

SZ

TF

 

Ászár

1 714

 

 

 

 

Bakonysárkány

956

 

CS

 

 

Kisbér

5 348

 

 

 

 

Vérteskethely

551

 

CS

 

Kiskunmajsa

 

11 381

11 488

 

 

 

Kiskunmajsa

11 381

 

 

 

Kunszentmárton

 

8 484

10 967

 

 

 

Kunszentmárton

8 484

 

CS

 

Lajosmizse

 

11 292

14 616

 

TF

 

Lajosmizse

11 292

 

CS

 

Lenti

 

9 693

12 944

 

TF

 

Csesztreg

849

 

 

 

 

Iklódbördőce

276

 

 

 

 

Kerkabarabás

261

 

 

 

 

Lenti

7 613

 

CS

 

 

Zalabaksa

694

 

 

 

Mezőcsát

 

8 255

11 285

 

 

 

Hejőpapi

1 152

 

 

 

 

Igrici

1 221

 

 

 

 

Mezőcsát

5 882

 

 

 

Mezőkovácsháza

 

6 141

13 917

 

 

 

Mezőkovácsháza

6 141

 

 

 

Mórahalom

 

8 637

12 284

 

TF

 

Mórahalom

5 938

 

CS

 

 

Zákányszék

2 699

 

 

 

Nagykálló

 

10 736

11 366

 

 

 

Biri

1 407

 

 

 

 

Nagykálló

9 329

 

 

 

Pásztó

 

9 312

11 437

 

 

 

Pásztó

9 312

 

 

 

Ráckeresztúr

 

12 118

12 845

 

TF

 

Gyúró

1 244

 

 

 

 

Martonvásár

5 540

 

CS

 

 

Ráckeresztúr

3 251

 

 

 

 

Tordas

2 083

 

 

 

Sárbogárd

 

12 138

13 151

 

 

 

Sárbogárd

12 138

 

 

 

Sarkad

 

9 911

13 226

 

TF

 

Sarkad

9 911

 

CS

 

Sümeg

 

9 468

13 406

 

 

 

Bazsi

398

 

 

 

 

Dabronc

400

 

 

 

 

Gógánfa

815

 

 

 

 

Hetyefő

70

 

 

 

 

Sümeg

6 189

 

 

 

 

Sümegprága

589

 

 

 

 

Ukk

325

 

 

 

 

Zalaerdőd

232

 

 

 

 

Zalagyömörő

450

 

 

 

Szatymaz

 

12 431

12 666

SZ

ÚT

 

Sándorfalva

7 756

 

CS

 

 

Szatymaz

4 675

 

CS

 

Szigetvár

 

13 951

14 857

 

 

 

Csertő

363

 

 

 

 

Dencsháza

564

 

 

 

 

Hobol

992

 

 

 

 

Szentegát

371

 

 

 

 

Szigetvár

10 656

 

 

 

Szikszó

 

7 253

13 706

 

TF

 

Aszaló

1 843

 

 

 

 

Szikszó

5 410

 

 

 

Tamási

 

8 179

14 986

 

TF

 

Tamási

8 179

 

CS

 

Tát

 

9 316

11 617

 

TF

 

Tát

5 280

 

CS

 

 

Tokod

4 036

 

CS

 

Tiszaföldvár

 

10 878

12 065

 

 

 

Tiszaföldvár

10 878

 

 

 

Tiszafüred

 

11 260

14 743

 

 

 

Tiszafüred

11 260

 

 

 

Tiszalök

 

7 970

12 106

SZ

TF

 

Tiszaeszlár

2 575

 

CS

 

 

Tiszalök

5 395

 

CS

 

Tiszavasvári

 

13 931

14 115

 

 

 

Szorgalmatos

1 091

 

 

 

 

Tiszavasvári

12 840

 

 

 

Tokaj

 

12 966

14 747

 

 

 

Bodrogkeresztúr

1 109

 

 

 

 

Bodrogkisfalud

840

 

 

 

 

Csobaj

694

 

 

 

 

Erdőbénye

1 081

 

 

 

 

Szegi

265

 

 

 

 

Szegilong

210

 

 

 

 

Taktabáj

615

 

 

 

 

Tarcal

2 866

 

 

 

 

Tiszaladány

643

 

 

 

 

Tiszatardos

224

 

 

 

 

Tokaj

4 419

 

 

 

Tura

 

10 150

11 694

 

 

 

Galgahévíz

2 456

 

 

 

 

Tura

7 694

 

 

 

Újfehértó

 

12 736

13 540

 

 

 

Újfehértó

12 736

 

CS

 

Villány

 

3 744

11 611

 

TF

 

Ivánbattyán

123

 

 

 

 

Kisjakabfalva

117

 

 

 

 

Márok

415

 

 

 

 

Palkonya

282

 

 

 

 

Villány

2 539

 

 

 

 

Villánykövesd

268

 

 

 

4. táblázat: Agglomerációk 2 000 - 10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, szennyvízbefogadásra érzékeny vizek vízgyűjtőin

Kiépítési határidő: 2015. december 31.

Az agglomeráció központi települése

Az agglomeráció települései

Lakos szám

Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)

Fejlesztési igény

Csatornahálózat bővítése (CS) / Szállítóvezeték (SZ)

Új szvt létrehozása (ÚT) / meglévő szvt fejlesztése (TF)

Hegyesd

 

2 598

2 910

 

 

 

Hegyesd

146

 

 

 

 

Kapolcs

374

 

 

 

 

Monostorapáti

1 129

 

 

 

 

Taliándörögd

769

 

 

 

 

Vigántpetend

180

 

 

 

Kehidakustány

 

2 356

2 697

 

TF

 

Kehidakustány

1 187

 

 

 

 

Vindornyaszőlős

321

 

 

 

 

Zalaszentlászló

848

 

 

 

Lovasberény

 

2 583

2 650

 

ÚT

 

Lovasberény

2 583

 

CS

 

Őriszentpéter

 

2 298

2 597

 

 

 

Kisrákos

186

 

 

 

 

Nagyrákos

267

 

 

 

 

Őriszentpéter

1 160

 

 

 

 

Pankasz

445

 

 

 

 

Viszák

240

 

 

 

Sopron - Balf

 

984

2 610

SZ

 

 

Sopron - Balf

984

 

 

 

Várvölgy

 

2 069

2 153

 

 

 

Várvölgy

1 043

 

 

 

 

Vindornyalak

77

 

 

 

 

Zalaszántó

949

 

 

 

Zalakomár

 

4 207

4 797

 

 

 

Balatonmagyaród

427

 

 

 

 

Nemesvid

732

 

 

 

 

Somogysimonyi

88

 

 

 

 

Zalakomár

2 960

 

 

 

Zalalövő

 

3 598

4 772

 

TF

 

Csöde

82

 

 

 

 

Felsőjánosfa

175

 

 

 

 

Szőce

314

 

 

 

 

Zalalövő

3 027

 

CS

 

Zalaszentgrót

 

8 853

9 279

 

 

 

Batyk

373

 

 

 

 

Pakod

869

 

 

 

 

Zalabér

704

 

 

 

 

Zalaszentgrót

6 552

 

 

 

 

Zalavég

355

 

 

 

Zámoly

 

3 007

4 593

 

TF

 

Gánt

862

 

 

 

 

Zámoly

2 145

 

 

 

1

Az 1. § a 220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 86/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdése a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdése e rendelet 4. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi egyezményt kihirdető törvény hatálybalépésének napján lépett hatályba. A 3. § (2) bekezdése a 286/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet 3. §-a alapján e rendelet rendelkezéseit a 2003. január 1. napját követően biztosított támogatással megvalósított szennyvízelvezető rendszerekre kell alkalmazni.

12

A 4. § (3) bekezdése a 286/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet a 220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 2. mellékletet a 220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 3. mellékletet a 286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére