• Tartalom

25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet

a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról

2017.08.18.

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Bovin somatotropint és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinokat (a továbbiakban: somatotropin) belföldön forgalomba hozni, forgalmazni vagy felhasználni tilos.

2. § (1) Az, aki export célra somatotropint állít elő, vagy szerez be, nyilvántartást köteles vezetni az előállított vagy beszerzett és eladott somatotropin mennyiségéről, előállításának, beszerzésének, illetve eladásának idejéről, továbbá eladójáról és vevőjéről.

(2)1 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást öt évig meg kell őrizni. A nyilvántartást az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szakértőjével jogosult ellenőrizni.

3. § Somatotropint a 2. §-ban foglalt célra előállítani és importálni csak az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó engedéllyel szabad.

4. § (1)2 Somatotropint tudományos célú kísérletben felhasználni a NÉBIH engedélyével szabad.

(2) Somatotropin kísérleti célú alkalmazásakor, az állattenyésztésről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben a hormonkezelt állatok termelési adatait az országos állattenyésztési adatbankban elkülönítve kell gyűjteni, és azok a tenyészértékbecslés során nem vehetők figyelembe.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségeknek a Tanács bovin somatotropin forgalmazásáról és adminisztrációjáról és a Tanács 90/218/EGK határozatának hatályon kívül helyezéséről szóló 99/879/EK határozatával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1

A 2. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 16. § a) pontja, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 5. §-ával megállapított, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 16. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére