• Tartalom

293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 16. §-ának (11) bekezdésében, valamint az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 13. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–25. §2

26. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételével 2003. február 1. napján lép hatályba.

(2)–(4)3

Vegyes rendelkezések

27. § (1) Az OEP a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 5. § (4) bekezdésében meghatározott 2002. évi béremelés adott ellátásra jutó 2002. december havi bérfedezetének a 13. havi bér időarányos részével korrigált fix összegét – a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott finanszírozásig – az esedékes havi finanszírozással együtt utalványozza a szolgáltatónak.

(2) A 2002. évi béremelés 2003. évi fedezetének biztosítása 2003. február havi finanszírozástól kezdődően

a) a háziorvosi ellátás esetében a bejelentkezett biztosítottak korcsoportonkénti pontszáma alapján és a Kr. 14. § (2) bekezdés szerinti módosított fix összegű díjazással,

b) a háziorvosi ügyeleti ellátás esetében a Kr. 19. § (3) bekezdése szerinti módosított díjazással,

c) a védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok esetében – részmunkaidős orvossal és védőnővel működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat kivételével – a módosított havi fix összegű díjjal,

d) a részmunkaidős orvossal és védőnővel működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetében a Kr. 20. § (4) bekezdése szerinti módosított fejkvótával,

e) a fogászati ellátás esetében a teljesítményarányos díjazás szerint,

f) a betegszállítás esetében a betegszállítás céljából megtett hasznos és többletkilométerek alapján, valamint a Kr. 33. §-a (2) bekezdése és a halottszállítás a Kr. 34. § (2) bekezdése szerinti módosított díjazással,

g) a CT, MRI vizsgálatok esetében a havi teljesítménypont arányában,

h) a dialízis ellátások esetében az elvégzett kezelések teljesítményértéke alapján,

i) az otthoni szakápolás esetében a Kr. 35. § (11) bekezdése szerinti módosított díjazással,

j) a fekvőbeteg-szakellátás esetfinanszírozotti körébe tartozó beavatkozások esetében a díjtételek módosításával,

k) a büntetés-végrehajtás által fenntartott egészségügyi intézmények és az egyéb ellátások esetében a havi fix összegű díjazás módosításával

történik.

(3) A 2002. évi béremelés 2003. évi fedezetének biztosítása az R.-ben meghatározott teljesítményegységek módosításának hatálybalépésétől kezdődően

a) a gondozóintézeti gondozás esetében a módosított fix összegű díjazással és az elvégzett tevékenységhez tartozó pontértékek alapján,

b) a járóbeteg-szakellátás esetében a nyújtott ellátáshoz tartozó pontértékek alapján,

c) az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az elszámolt osztályos ápolási eset súlyszám értéke alapján,

d) a krónikus fekvőbeteg-szakellátás esetében a súlyozott ápolási napok alapján

történik.

(4)4

28. §5

1–2. számú melléklet a 293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelethez6

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 52. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–25. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 26. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 27. § (4) bekezdését a 102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 28. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 895. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére