• Tartalom

3/2002. (II. 15.) OM rendelet

3/2002. (II. 15.) OM rendelet

a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről1

2013.01.01.

Az illetékekről szóló – többször módosított – 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, illetve a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1–3. §2

Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben

4–5. §3

A közoktatás országos mérési feladatainak végrehajtása4

6–7. §5

A Közoktatási Értékelési Tanács6

8. §7

A minőségfejlesztési munka elismerésének
rendje

9. §8

Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési
és oktatási tevékenységének szakmai minősítési eljárása9

10–14. §10

14/A–14/F. §11

14/G. §12

14/H. §13

A Közoktatás Minőségéért Díj és oklevél

15. §14

Kiváló Érettségiztető Vizsgahely kitüntető cím15

15/A. §16

Záró rendelkezések

16. §17

Átmeneti rendelkezések18

17. §19

1. számú melléklet a 3/2002. (II. 15.) OM rendelethez20

2. számú melléklet a 3/2002. (II. 15.) OM rendelethez21

1

A rendeletet a 29/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2018. augusztus 30. napjával.

2

Az 1–3. §-t a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

3

A 4–5. §-t a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

4

A 6. §-t megelőző alcímet a 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet 4. §-a iktatta be.

5

A 6–7. §-t a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

6

A 8. §-t megelőző alcímet a 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 8. §-t a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

8

A 9. §-t a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

9

A 10. §-t megelőző cím a 12/2006. (III. 28.) OM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 10–14. §-t a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

11

A 14/A–14/F. §-t a 12/2006. (III. 28.) OM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (2) bekezdése. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

12

A 14/G. §-t a 31/2008. (XI. 24.) OKM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (2) bekezdése. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

13

A 14/G. §-t a 31/2008. (XI. 24.) OKM rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (2) bekezdése. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

14

A 15. §-t a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

15

A 15/A. §-t megelőző alcímet a 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet 6. §-a iktatta be.

16

A 15/A. §-t a 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (1) bekezdése. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

17

A 16. §-t a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

18

A 17. §-t megelőző alcímet a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet 12. §-a iktatta be.

19

A 17. §-t a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (1) bekezdése. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

20

A mellékletet a 12/2006. (III. 28.) OM rendelet 2. §-a iktatta be, számozását 1. számú mellékletre változtatta a 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet 7. § (3) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (2) bekezdése. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

21

A 2. számú mellékletet a 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti melléklet számozását 1. számú mellékletre változtatta. A 2. számú mellékletet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 194. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 193. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére