• Tartalom

30/2002. (II. 28.) Korm. rendelet

30/2002. (II. 28.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a gazdasági lehetőségekkel összhangban a házasok, a többgyermekes fiatal családok és más arra rászorultak lakásigénye kielégítése érdekében a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1–2. §2

3. § (1) Ez a rendelet 2002. március hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e rendelet hatálybalépésekor már fennálló, jelzáloglevél kamattámogatással érintett hitelekre is alkalmazni kell. Az R. új 12. § (1) bekezdésében foglaltakat, e rendelet hatálybalépésekor már fennálló, kizárólag jelzáloglevél kamattámogatással érintett hitelekre legkésőbb 2002. április 30. napjától, a folyósító hitelintézet egyoldalú közlésével megvalósuló szerződésmódosítás útján akként kell alkalmazni, hogy az ügyleti kamat és a törlesztés folyamán – a szerződésszegést, valamint az előtörlesztési díjat kivéve – bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes mértéke a korábbi mértéknél 3 százalékponttal alacsonyabb legyen. E szerződésmódosítás napjától a jelzálog-hitelintézet a már fennálló kölcsönök után is jogosult az e rendeletben meghatározott kamattámogatási mérték állammal szembeni érvényesítésére.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 38. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 977. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére