• Tartalom

2002. évi XXXIII. törvény

2002. évi XXXIII. törvény

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–9. §2

10. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy a családi pótlék havi összegének – az 5. §-sal megállapított Cst. 11. §-ának (1) bekezdése szerinti – emelése 2002. szeptember 1-jétől illeti meg a nevelési ellátásra jogosultat.

(2) E törvény 7–9. §-ai, továbbá 10. §-ának (4) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba.

(3) Annak a jogosultnak, akinek e törvény hatálybalépését megelőző napon iskoláztatási támogatást folyósítottak, az ellátást – a feltételek fennállása esetén – a hatálybalépést követően családi pótlékként kell továbbfolyósítani.

(4) Az után a gyermek után, aki 2002. január 1-je és 2002. december 31-e közötti időtartam alatt töltötte be a 20. életévét és a Cst.-ben foglalt feltételeknek egyebekben megfelel, visszamenőleges hatállyal családi pótlékot kell megállapítani. Ezt a rendelkezést értelemszerűen a Cst. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában megjelölt saját jogon ellátásra jogosult személyre is alkalmazni kell.

(5) Ahol jogszabály nevelési ellátást említ, azon családi pótlékot kell érteni.

(6)–(9)3

11. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. október 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. november 5. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–9. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 554. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (6)–(9) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 554. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 11. §-t a 2003: CXVI.törvény 107. § (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére