• Tartalom

33/2002. (XII. 23.) IM rendelet

33/2002. (XII. 23.) IM rendelet

egyes, díjazásról szóló igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

2008.05.16.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének h) pontjában, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §-ának e) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ának (1) bekezdésében, továbbá az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a 2–4. § tekintetében a pénzügyminiszterrel, a 4. § tekintetében az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel is egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–2. §1

3. §2

4. §3

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az önálló bírósági végrehajtóhoz és a közjegyzőhöz 2002. december 31. napját követően érkezett ügyekben, az ügyvédhez és az igazságügyi szakértőhöz 2002. december 31. napját követően érkezett kirendelések során kell alkalmazni.

(2) E rendelet 1. §-a (1) bekezdésének az Üdr. 1. §-a (2) bekezdését módosító rendelkezését, valamint az 1. § (2) és (3) bekezdését a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)–(4)4

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 86. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 86. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (3)–(4) bekezdését a 11/2005. (VI. 17.) IM–BM–PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére