• Tartalom

2002. évi XXXVI. törvény

2002. évi XXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról1

2007.07.01.

1–9. §2

10. §3

11–13. §4

14. §5

15–20. §6

21. §7

22–23. §8

24. §9

25. §10

26. §11

27. §12

Záró rendelkezések

28. § (1)–(2)13

(3) E törvény 2–4. §-a, 7–8. §-a és 9. §-ának a Ptk. 688. §-a c) pontját megállapító része 2003. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseiket a hatálybalépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(4) E törvény 1. §-a, 5–6. §-a, 9. §-ának a Ptk. 688. §-a d) pontját megállapító része, 10. §-a, 11. §-ának (2) bekezdése, 21–23. §-a, 24. §-ának az Fgytv. 57. §-a c) pontját megállapító része és 25–27. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. Az 1. és 5–6. § rendelkezéseit a hatálybalépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(5) A Tftv. rendelkezéseit a földművelés, az erdőgazdálkodás, az állattenyésztés, a halászat és a vadászat feldolgozatlan termékei esetében csak akkor kell alkalmazni, ha a terméket e törvény 11. §-a (1) bekezdésének hatálybalépését követően hozták forgalomba.

(6) A 16. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő testületi tag jelenlétét a békéltető testületekben a (2) bekezdésben meghatározott időpontot követő jelölések során kell biztosítani.

(7)14

29. § (1)15

a)16

b)–c)17

(2)18

1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. november 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. november 12. A törvényt hatályon kívül helyezte a 2011: CCI. törvény 219. §-a 2012. január 1. napjával.

2

Az 1–9. §-t és az 1. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 11–13. §-t és az 11. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 14. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 15–20. §-t és a 15. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 21. §-t a 2007: XXII. törvény 18. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 22–23. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 24. §-t a 2007: XXII. törvény 18. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 25. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 26. §-t a 2005: LXXVII. törvény 9. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 27. §-t és címét a 2006: III. törvény 16. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 28. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 28. § (7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 29. § (1) bekezdésének felvezető szövegét a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 29. § (1) bekezdésének a) pontját a 2006: III. törvény 16. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 29. § (1) bekezdésének b)–c) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 29. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 556. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére