• Tartalom

4/2002. (II. 27.) KöM rendelet

az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről

2008.05.16.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, 57. §-ának (2) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Őrségi Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) elnevezéssel az Őrségben, a Vendvidéken és a Vasi-hegyháton lévő 4122,8 hektár, illetve a Nemzeti Park területéhez csatolom a már védetté nyilvánított 39 810,7 hektár, összesen 43 933,5 hektár kiterjedésű területet. A Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Nemzeti Park (1) bekezdésben meghatározott területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. számú melléklet I. pontjában felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 574,3 hektár kiterjedésű területet. Az e rendelet hatálybalépése előtt is fokozottan védett, a 2. számú melléklet II. pontjában felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 2529,7 hektár kiterjedésű területtel együtt a Nemzeti Park fokozottan védett területe összesen 3104 hektár.

(3) Az (1) bekezdés alapján a Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területeken a tájvédelmi körzet elnevezést megszüntetem, ezek jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. § A védetté nyilvánítás célja az Őrség, a Vendvidék és a Vasi-hegyhát természeti és táji értékeinek védelme, az érintett területek erdeinek, gyepeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak, gazdag élővilágának, tájképi és kultúrtörténeti emlékeinek, hagyományos gazdálkodási formáinak, jellegzetes településszerkezetének megőrzése.

3. § A Nemzeti Park természetvédelmi kezelését – a kezelési tervben foglaltaknak megfelelően – az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság látja el, amelyet e rendelettel létrehozok.

4. §1

5. § Ez a rendelet 2002. március 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 4/2002. (II. 27.) KöM rendelethez

Az Őrségi Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

I. E rendelettel védetté nyilvánított területek


Bajánsenye
017/4–017/5, 017/13–018, 020/9–020/10, 022–023/3, 039/3–050, 051/4, 054/2, 074–076, 082/2, 083, 085, 090–091, 094–097, 099–0100, 0104, 0108, 0110, 0112/2, 0121–0124, 0134/1–0134/4, 0134/9–0135, 0138, 0141–0150, 0153, 0157, 0160–0184, 0187/3–0189/3, 0201–0209, 0215/2–0215/6, 0241–0247, 0251–0255, 0265/1, 0266/6–0266/9, 0273–0277, 0283/2–0283/3, 0283/5, 0290/1–0292/1, 0293–0294, 0300/5, 0321–0325, 0327/1, 0327/3, 0345/5–0345/7, 0347–0352, 0378, 13, 1201/1–1333

Csákánydoroszló
0222/2, 0236/4, 0236/12–0238/7, 0238/23, 0263–0264/2, 0264/14–0264/16, 0295–0296/5, 0302/2, 0308/1–0308/2, 0312/3–0312/9, 0317/3–0318, 0374/1–0395/2, 0395/5, 0419/2, 0426, 0427/12–0427/19, 0427/25–0427/26, 0432–0434

Csöde
02–07/11, 07/16–08 f, 09/2, 09/5–09/8, 045–050/3, 052/3–052/16, 056/1–084/9, 086

Csörötnek
03/5, 037/1, 050, 053/8, 0273–0276/3, 387, 608

Gasztony
010/11–010/23, 064/9, 067/1–068, 0106/2–0108

Ivánc
1/2

Kercaszomor
015, 041/2, 064/2–067, 068/3–069, 071, 088–0114/2, 0114/5–0122, 0130/3–0130/4, 0139–0170/2, 0173/2–0173/4, 0179, 0182/2–0186/6, 0187–0188/7, 0188/27–0188/28, 0189–0199/2, 0199/5–0199/17, 0199/21–0199/26, 0201, 0204–0249, 0250/2–0251, 0253–0316, 0325–0327, 0330–0351, 252–257, 259–266, 268–272, 274–287, 401, 503–504, 508–510, 520, 525–527, 535, 542–543, 546–559, 618–659, 661–662

Kerkáskápolna
02/1–04, 06, 08/1–08/2, 014/2–014/3, 021/3, 054/4, 056/10–056/19, 056/21–059/2, 081/2–083, 097/3, 0113/1, 0113/6–0125/3, 251, 317

Magyarföld
067–068/2, 070

Magyarlak
010, 017/1–018, 024–025/2, 027/9–027/13, 0227

Magyarszombatfa
014/9–014/10, 014/19, 036/3–036/4, 038/5–038/28, 065–0101/4, 0105/2–0154/1, 0154/4–0154/6, 0162–0182, 0186–0187/3, 0188/1–0188/8, 0188/10–0191/4, 0192, 0199–0254, 0256–0264, 0272, 0275–0276/3, 0276/8, 0276/11, 0276/14–0277/14, 0280–0287, 0288/5–0288/9, 0299/1–0299/14, 0299/16, 0304/1–0304/11, 238, 239, 2012–2013, 2121–2145

Rábagyarmat
014/20, 027/2–028

Rátót
072/33–072/42, 072/46, 072/53–072/55, 072/60–072/64, 099/2, 0125/23–0125/24

Szentgotthárd
016/3–016/4, 0168–0171, 0173–0174, 0175/8, 0175/13, 0291–0299, 0300/5–0322, 0568, 0571–0573, 0674, 0683–0685/12

Vasszentmihály
0118/11–0118/15

Velemér
02–041, 042/2–058, 060/1–061, 062/3–071, 072/3–073/1, 074/1, 074/3–076/2, 077/2, 078/3–087, 093/2, 093/16–093/19, 0101/11–0101/14, 0101/29–0101/31, 0107/17, 0108–0112, 0121–0125/2, 0126–0136, 0140, 41/1–41/3, 108/2, 109/3, 113/2, 114/2, 116/2, 119/3, 146/3–146/4, 146/6, 148/1, 301–310/2

Zalalövő
0294–0295/3, 0323/1–0324, 0326/1–0326/3, 0326/7–0326/9, 0327–0343/9, 0343/12–0347/2, 0350–0353, 0354/3–0356

II. A korábban védetté nyilvánított területek


Alsószölnök
A község teljes külterülete.

Apátistvánfalva
A község teljes kül- és belterülete.

Csörötnek
053/1–053/7, 054/1–0272/14, 1001–1144/2

Daraboshegy
A község teljes külterülete.

Felsőjánosfa
A község teljes külterülete.

Felsőmarác
A község teljes külterülete.

Felsőszenterzsébet
064/1–066/7

Felsőszölnök
A község teljes külterülete.

Halogy
02/1–011, 071/1–071/2, 073–0152

Hegyhátszentjakab
A község teljes külterülete.

Hegyhátszentmárton
A község teljes külterülete.

Ispánk
A község teljes külterülete.

Ivánc
A község teljes külterülete.

Kétvölgy
A község teljes külterülete.

Kisrákos
A község teljes külterülete.

Kondorfa
A község teljes külterülete.

Magyarföld
02, 065/9–065/12, 066, 069, 074, 089/2–0129/7, 0133–0139

Magyarlak
02/3–05/2, 019–023/2, 0101/1–0226/2, 1001–1143/17

Magyarszombatfa
036/2, 037–038/3, 039–040/2, 043–044/4, 0273, 0300–0303/3, 0305–0327

Nádasd
0312/3–0314/2, 0321, 0329, 0330/24–0330/31, 0338/1–0396/2, 0431–0434

Nagyrákos
A község teljes külterülete.

Orfalu
A község teljes külterülete.

Őrimagyarósd
A község teljes külterülete.

Őriszentpéter
A község teljes kül- és belterülete.

Pankasz
A község teljes külterülete.

Rábagyarmat
02–014/15, 017/2–026/15, 037/1–0343/2

Szaknyér
A község teljes külterülete.

Szakonyfalu
A község teljes külterülete.

Szalafő
A község teljes kül- és belterülete.

Szatta
A község teljes külterülete.

Szentgotthárd
011/2–012/50, 015/2, 016/5–022, 024/9–024/11, 024/71–024/94, 026–034, 036/71–036/84, 038/1–040, 048/33–048/72, 048/77, 048/83–081, 084/3–88/49, 097/14–097/86, 097/90–097/91, 098–0104/115, 0104/119–0104/120, 0106–0119/14, 0119/29–0119/33, 0119/48–0119/50, 0119/60–0119/61, 0120–0121/4, 0121/11, 0121/32, 0131/1–0144/3, 0156–0163/8, 0167/1–0167/44, 0167/46–0167/53, 0172, 0575–0593, 0594/3–0644/19, 0668–0671/13, 0673, 0676–0682/16, 0696/1–0726/41, 0726/44–0829/2, 0835/3–0840/1, 0840/7–0840/12, 0843–0895, 0896/3–0898/2, 0898/5–0898/8, 0900/1–0900/21, 0908/1–0915/32

Szentgyörgyvölgy
0301/1, 0301/2, 0303, 0306, 0307/1–0311, 0312/4, 0312/18–0312/24, 0313–0318, 0321, 0323/1–0327/3, 0329, 0335/1–0337, 0338, 0339–0340, 0341/2, 0342–0369

Szőce
02/1–0203, 701–837

Velemér
0125/3, 0141–0143

Viszák
A község teljes külterülete.

2. számú melléklet a 4/2002. (II. 27.) KöM rendelethez

Az Őrségi Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

I. E rendelettel fokozottan védetté nyilvánított területek


Alsószölnök
025 c-ből, h-ból, j-ből, k-ból, l-ből, m-ből, n, p, r, s-ből, v-ből, x-ből (a folyamatban lévő megosztás szerinti 025/2, 025/3), 033, 035/1–035/5

Felsőszölnök
068–069, 070/20, 079–080/14, 081–086/6, 086/7 a-ból 2 A, 2 B, 2 D, 2 E, 2 G, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 G, 3 H, 3 I, 3 J, 3 K, 3 ÚT, 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 F, 4 G, 4 H, 4 I, 4 J, 4 K, 4 TI1, 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E, 5 F, 5 G, 5 H, 5 I, 5 J, 5 K, 5 L, 5 M, 5 N, 5 O, 5 P, 5 Q, 5 R, TI3, 5 ÚT, 086/7 b–m, 086/9–093/6, 0106/1–0111/1, 0111/2 a-ból 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 G, 1 H, 0111/2 b, 0113–0115, 0119/1–0119/5, 0119/26–0119/27, 0121/1–0121/5

Ivánc
02–03, 037-ből 2 A, 2 B, 2 ÚT erdőrészletek, 0229 j–l, 0230, 1/2

Magyarszombatfa
067–070, 072–075/2, 0207/1–0207/5, 0250/1–0252/10, 0253/2–0254/1, 0257, 0259/2–0259/3

Orfalu
045/11–045/13

Szalafő
032/1–033/1, 037/4 b-ből 9 TI erdőrészlet, 041 a-ból 1 F, 1 G, 1 H, 1 NY, 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E, 12 F, 12 G, 12 H, 12 I, 12 J, 12 K, 12 L, 12 M, 12 N, 12 CS, 12 NY, 12 TI1, 12 TI2, 12 TN, 13 A, 13 C, 13 D, 13 E, 13 F, 13 NY1, 13 TN erdőrészletek, 043

Szentgotthárd
060/2–061/1, 062/1 a-ból 5 E, 5 F erdőrészletek, 062/1 b–d, 0798/1–0798/18, 0798/28–0798/31, 0798/62 d

Velemér
049/3–049/8

Viszák
0117/6-ból 4 A erdőrészlet

II. A korábban fokozottan védetté nyilvánított területek


Alsószölnök
064/1–066/10, 066/20–066/26, 069/11–069/12, 069/14–074/37, 074/40–077/4, 078/1, 079–090/37, 091/1, 092/1–092/21, 092/51–092/52, 093–094/60

Apátistvánfalva
05/11–05/18, 05/21, 05/22–05/25, 05/28–05/43, 05/61 j, 05/88, 05/90, 05/92, 05/95–05/96, 07/2–07/19, 07/24–07/26, 07/30–07/31, 031/2–037/11, 037/17–037/20, 040/1–049/18, 049/20–050, 074/8–074/9, 082/1–082/2, 084–085/6, 0106/1, 0106/12–0108/2, 0108/8, 0112/1–0120/2; 85, 221/2, 225–226, 227/2

Csörötnek
0157-ből 8 C, 8 D, 8 E, 8 F, 8 G, 8 NY erdőrészletek, 0170/3-ból 10 B, 10 E, 10 F, 10 NY, 11 B erdőrészletek

Felsőszölnök
086/7-ből 2 F erdőrészlet, 086/17–086/20, 0111/2 a-ból 1 E, 1 F erdőrészletek, 0111/2 c, 0111/2 d

Ivánc
0226–0228, 0229 a–h, 0233 b, 0235 b–d

Kétvölgy
06/1–08/9, 08/12–08/17, 08/26–08/28, 09–015/11, 018/1–018/16, 020/1–020/4, 022/1–022/17, 022/34–022/35, 022/37, 023, 024/13–024/23, 024/31–024/60, 024/65–024/66, 024/71–024/72, 027/10–027/13, 028–030/36, 039/1–039/7

Magyarszombatfa
0322, 0326 a-ból 5 TI erdőrészlet, 0326 b, 0326 g-ből 2 TI erdőrészlet, 0327

Orfalu
026–032, 038, 050/1–050/5

Szakonyfalu
060/1–0172

Szalafő
037/4 b-ből 6 TI erdőrészlet, 041 a-ból 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 TI1, 1 TI2, 10 TI1, 13 B, 13 I, 13 TI1 erdőrészletek

Szentgotthárd
0602–0606/3, 0637 a-ból Szentgotthárd-Máriaújfalu 5 D, 6 B, 6 NY erdőrészletek, 0637 d, 0828/20–0828/48, 0828/53–0828/54, 0873–0876, 0878/1–0879, 0880/2–0880/10, 0882/5–0882/14, 0882/16–0882/17, 0886/8, 0891/1–0891/10, 0893/1–0893/4

Szentgyörgyvölgy
0313–0314/1, 0315–0316, 0343, 0362/6, 0363/1, 0367/7, 0368

Szőce
0139/83, 0139/128, 0146–0150, 0152–0156, 0161–0166, 0168, 0198 a

Viszák
0117/6-ból 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 NY, 4 ÚT erdőrészletek, 0135/4, 0154/1, 0154/3

3. számú melléklet a 4/2002. (II. 27.) KöM rendelethez

Az Őrségi Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területek jegyzéke a jogforrások megjelölésével

1. Őrségi Tájvédelmi Körzet

(Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1978. OKTH számú határozata az Őrségi Tájvédelmi Körzet létesítéséről)

2. Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzet

(Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 10/1976. számú határozata a Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről)

4. számú melléklet a 4/2002. (II. 27.) KöM rendelethez2

1

A 4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. §-ának 4. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. §-ának 4. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére