• Tartalom

2002. évi XLV. törvény

2002. évi XLV. törvény

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról1

2007.07.01.

1–33. §2

34. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdés kivételével – 2002. december 15-én lép hatályba.

(3)3

35. § (1) Ahol jogszabály leánykori nevet említ, azon születési családi és utónevet kell érteni.

(2) Minden olyan adatkezelésben, amelynek adattartalma a családi és utónév, ez alatt a születési családi és utónevet, illetőleg a házassági nevet kell érteni.

(3) Hatósági nyilvántartásokban az e törvény hatálybalépése után bekövetkező névadat változásokat át kell vezetni.

36. § (1) Amennyiben az e törvény hatálybalépése után született gyermek születési családi neve a születéssel kettőnél többtagúvá válna, a szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyermek a családi név melyik két tagját viselje.

(2)4

37. §5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. november 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. november 22. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–33. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 562. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 34. § (3) bekezdését a 2006: CIX. törvény 173. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 36. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 562. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 37. §-t a 2006: CIX. törvény 173. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére