• Tartalom

2002. évi XLVII. törvény

2002. évi XLVII. törvény

a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról1

2007.07.01.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény 4. §-ában foglaltakra figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

IV. Fejezet3

V. Fejezet5

VI. Fejezet7

VII. Fejezet9

VIII. Fejezet10

IX. Fejezet12

14
XII. Fejezet15

XIII. Fejezet17

XIV. Fejezet19

XV. Fejezet21

XVI. Fejezet23

XVII. Fejezet24

XVIII. Fejezet26

XIX. Fejezet28

30
XXVI. Fejezet

Egyéb törvények módosítása


55. § Ahol
a)31
b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és más jogszabály Országos Munkaügyi Tanácsot említ, azon az Országos Érdekegyeztető Tanácsot
kell érteni.
XXVII. Fejezet

Záró rendelkezések


56. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2)32
a)33
b)34
c)–h)35
i)36
j)–k)37
(3)38
1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. november 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. december 7. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 30. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I–III. Fejezetet (1–17. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A IV. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 18–22. §-t a 2003: LXXXVI. törvény 21. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az V. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 23. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A VI. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 24. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A VII. Fejezetet (25–26. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A VIII. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 27. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A IX. Fejezetet (29–31. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 28. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A X–XI. Fejezetet (32–33. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A XII. Fejezetet (35. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 34. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A XIII. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 36. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A XIV. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 37–38. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A XV. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 39. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A XVI. Fejezetet (40. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A XVII. Fejezetet (43. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 41–42. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A XVIII. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 44. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A XIX. Fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 45–46. §-t a 2004: CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A XX–XXV. Fejezetet (47–54. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 55. § a) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

32

Az 56. § (2) bekezdésének felvezető szövegét a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

33

Az 56. § (2) bekezdésének a) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

34

Az 56. § (2) bekezdésének b) pontját a 2006: CXIV. törvény 50. § (9) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

35

Az 56. § (2) bekezdésének c)–h) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

36

Az 56. § (2) bekezdésének i) pontját a 2007: XXII. törvény 18. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

37

Az 56. § (2) bekezdésének j)–k) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 564. pontja hatályon kívül helyezte.

38

Az 56. § (3) bekezdését a 2003: LXXXVI. törvény 21. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére