• Tartalom

9/2002. (II. 26.) GM rendelet

9/2002. (II. 26.) GM rendelet

a Magyar Beszállítói Díj alapításáról

2002.02.26.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A beszállításban kiemelkedő eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek tevékenységének elismerésére a gazdasági miniszter (a továbbiakban: Miniszter) Magyar Beszállítói Díjat (a továbbiakban: Díj) alapít.

(2) Beszállító tevékenységnek a vállalkozások közötti olyan tartós üzleti kapcsolat minősül, amelynek keretében egy vállalkozás egy másik vállalkozás számára olyan terméket állít elő, vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelynek további feldolgozásával magasabb feldolgozottsági szintű termék vagy szolgáltatás jön létre.

A részvételi és pályázati feltételek

2. § (1) A Díj pályázat útján nyerhető el.

(2) A Díj elnyerésére azok a belföldi székhelyű, beszállítói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek pályázhatnak, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

a) a gazdálkodó szervezet árbevételének több mint az egyharmada beszállítói tevékenységből származik,

b) a beszállításra kerülő termék, alkatrész helyi innovatív hozzáadott értéke magas,

c) a gazdálkodó szervezet a pályázat benyújtását megelőző két gazdálkodási évben jelentős technológiai fejlesztést hajtott végre,

d) a minőségi kifogások mértéke a teljes szállítási mennyiség értékéhez képest az öt százalékot nem haladja meg, továbbá

e) a gazdálkodó szervezet a beszállított termékre vonatkozó, szerződésben vállalt szállítási határidőt a pályázat benyújtását megelőző két gazdálkodási évben betartotta.

(3) A pályázatot a Gazdasági Minisztérium által kialakított adatlapon kell benyújtani.

(4) A részletes pályázati felhívást a minisztérium egy országos napilapban, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Közlönyben teszi közzé.

A pályázatok elbírálása

3. § (1) A Miniszter a pályázati követelményrendszer, valamint a pályázatokról szóló döntés szakmai előkészítésére javaslattevő szervként Magyar Beszállítói Díj Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2) A Bizottság 9 főből áll. Elnökét és tagjait a vásárlók, integrátori, illetőleg beszállítói tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezetek, a tudományos élet, az érintett gazdasági és a szakmai kamarák, a környezetvédelem, valamint a szakmai érdekképviseleti szervezetek képviselőiből a Miniszter nevezi ki. A Bizottság határozatait kétharmados többséggel hozza. A Bizottság ügyrendjét a Miniszter hagyja jóvá.

4. § (1) A Bizottság a pályázatok értékelése során figyelembe veszi a gazdálkodó szervezet

a) bevételeiben a beszállítói tevékenység súlyát,

b) innovatív fejlesztéseit,

c) gazdasági célkitűzéseit és stratégiáját, valamint üzleti eredményeit,

d) környezetvédelmi tevékenységét, továbbá

e) a gazdálkodó szervezet által megkötött szerződésekben meghatározott fizetési feltételeket, szállítási határidőket és azok teljesítésének színvonalát, minőségét és mértékét.

(2) A Miniszter a Bizottság javaslata alapján dönt a Díj odaítéléséről.

A Díj odaítélése

5. § (1) A Díjat a kategóriákon belül legjobb eredményeket felmutató gazdálkodó szervezetek nyerhetik el. Évente összesen három díj ítélhető oda – a kategóriáknak megfelelően – a gazdálkodó szervezetek részére kisvállalkozói, közepes vállalkozói, valamint kiemelkedő K+F tevékenységet végző beszállító gazdálkodó szervezet kategóriában kategóriánként 1-1 díj ítélhető oda.

(2) A Díjjal jutalmazott gazdálkodó szervezet oklevélben, valamint névre szóló és keltezett kisplasztikában részesül teljesítménye elismeréseként, továbbá előnyt élveznek – beszállítói szakvásárok esetében – a Kereskedelemfejlesztési Célelőirányzat támogatásainak odaítélésénél.

A Díj átadása

6. § (1) A Díjat minden évben a Miniszter ünnepélyes keretek között adja át.

(2) A díjazottak nevét a Gazdasági és Foglalkoztatási Közlönyben közzé kell tenni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére