• Tartalom

10/2003. (III. 21.) BM rendelet

10/2003. (III. 21.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a hivatásos állomány tagjainak, a köztisztviselők, közalkalmazottak lakhatásának elősegítésére, az érintett érdekképviseleti szervekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–16. §2

17. § (1) Ez a rendelet – a 15. §-nak az R. 3. számú mellékletének I/1/B. pontjára vonatkozó rendelkezése kivételével – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 15. §-ának az R. 3. számú mellékletének I/1/B. pontjára vonatkozó rendelkezése 2003. július 1-jén lép hatályba.

(3)3

1

A rendeletet a 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 31. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával. E módosító rendelet 27. §-a alapján rendelkezéseit a benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell.

2

Az 1–16. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 111. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 17. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 111. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére