• Tartalom

10/2003. (II. 19.) OGY határozat

10/2003. (II. 19.) OGY határozat

a közszolgálati műsorszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség európai uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási feladatainak költségvetési többlettámogatásáról1

2003.02.19.

A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása napjaink egyik legfontosabb, az ország egészét alapvetően érintő kérdése. Annak érdekében, hogy a csatlakozás hatásaira vonatkozó ismeretek minél szélesebb körben az állampolgárok rendelkezésére álljanak, továbbá figyelemmel a közszolgálati műsorszolgáltatóknak és a nemzeti hírügynökségnek a közérdeklődésre számot tartó eseményekkel kapcsolatos átfogó, hiteles és pontos tájékoztatási kötelezettségére, valamint e szervezetek támogatási kérelmére, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:
Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy a Kormány – utólagos elszámolás mellett – összesen 900 millió forint költségvetési céltámogatást juttasson a nemzeti hírügynökség, illetőleg a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány részére a Magyar Távirati Iroda Rt., illetőleg a közszolgálati műsorszolgáltatók Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos ismeretek bővítését elősegítő hírügynökségi, illetőleg műsorszolgáltatási tevékenysége költségeire.

A céltámogatás összegéből
– a Magyar Televízió Közalapítványt 500 millió Ft,
– a Hungária Televízió Közalapítványt 180 millió Ft,
– a Magyar Rádió Közalapítványt 120 millió Ft,
– a Magyar Távirati Iroda Rt.-t 100 millió Ft
illeti meg.

A céltámogatást kizárólag e határozat hatálybalépését követően keletkező kiadásokra lehet fordítani.
Az előzőekben felsorolt intézmények a céltámogatás összegére előzetes pénzügyi tervet készítenek és azt a Közalapítvány Kuratóriuma, illetve az MTI Rt. esetében a Tulajdonosi Tanácsadó Testület elé terjesztik.
1

A határozatot az Országgyűlés a 2003. február 17-i ülésnapján fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére