• Tartalom

14/2003. (X. 21.) KvVM rendelet

a Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Budai Tájvédelmi Körzet határának módosításáról

2003.10.29.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Budakalász 0194/2, 0214/5 a, 0214/5 b ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 5 hektár kiterjedésű területet.

2. § (1) A Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait – a kezelési tervben foglaltaknak megfelelően – a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) A védetté nyilvánítás indokát és természetvédelmi célját a Természetvédelmi Kezelési Terv tartalmazza.

(3) A természetvédelmi területek Természetvédelmi Kezelési Tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

3. § (1) A Budai Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló 5/1991. (III. 22.) KTM rendelettel, valamint a természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről szóló 27/1994. (VIII. 6.) KTM rendelettel módosított 9/1978. (TK. 55.) OKTH számú határozattal létesített Budai Tájvédelmi Körzethez csatolom és védetté nyilvánítom a Budapest II. kerület 15880/15–16, 15980/40 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 131 m2 kiterjedésű ingatlant, egyidejűleg a Budai Tájvédelmi Körzet részét képező 15980/42 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 131 m2 kiterjedésű ingatlan védettségét feloldom.

(2) A határkorrekció a Tájvédelmi Körzet ezen határszakaszának a valóságban történő egyértelmű beazonítását teszi lehetővé.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 14/2003. (X. 21.) KvVM rendelethez

A Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület bővítési területének Természetvédelmi Kezelési Terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

– A botanikus kerti gyűjtemény kiemelkedő értékének, a Magyarországon egyedülálló és nemzetközileg is jelentős Rolf Dahlgreen-féle kemotaxonómiai rendszerű növénygyűjtemény fenntartása és fejlesztése,

– a termesztett gyógynövények hatóanyag-törzsállomány és génbank szerepének megőrzése,

– a ,,Pilis-kert'' tematikus növénygyűjtemény megtartása és fejlesztése,

– a botanikus kert növénygyűjteményi szerepének megőrzése és fejlesztése a gyógynövény ismereti szakoktatásban,

– a botanikus kert természeti értékei megőrzését kiszolgáló udvar és járulékos létesítmények fenntartása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A mesterségesen kialakított növényegyüttes csak folyamatos kezeléssel tartható fenn, ennek érdekében a terület tulajdonosának és kezelőjének pótolnia kell az eltűnő gyűjteményi fajokat, a meglévőket ápolni, és meg kell akadályoznia az oda nem illő fajok betelepülését.

– A tervezési területen az oktatást, bemutatást szolgáló létesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről gondoskodni kell.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Gyűjteményi, gyepterületen: kertészeti fenntartó kezelés:

– A gyepet a vegetációs periódusban a terület tulajdonosa/kezelője köteles rendszeresen, elsősorban kézi erővel ápolni, gyomtalanítani. A gyűjtemény fejlesztését nemesítéssel és a nemzetközi magcserével kell biztosítani, esetenként a hazai élőhelyekről történő betelepítés is megengedett. A védett fajok vagy védett területekről való beszerzés esetében az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

– A bemutatás feltételeinek megteremtéséhez és fenntartásához a terület kezelője gondoskodjon a kertépítészeti elemek rendszeres karbantartásáról, elhasználódás esetén cseréjéről, tájékoztatótáblák kihelyezéséről.

Kivett, udvarterületen: kézi vagy könnyű géppel végzett kaszálás, fűnyírás:

– A területet gyommentesen kell tartani kaszálással, indokolt esetben vegyszeres gyomirtással. A vegyszeres kezelést csak úgy szabad alkalmazni, hogy a növénygyűjteményt ne károsítsa. A levágott növényi anyagot a területről a kaszálást követő egy hónapon belül el kell szállítani.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére