• Tartalom

143/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet

143/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: a közoktatásról szóló törvény) 94. § (3) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–11. §2

12. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)3 2004. szeptember 1-jén lép hatályba az R. e rendelet 4. §-ával megállapított 11/A. §-ának (2)–(6) bekezdése, 5. §-ával megállapított 11/B. § (5) bekezdése, továbbá a 6. §-ával megállapított 16. §-a, valamint e rendelet 10. §-a.

(3) A pedagógiai felügyelőre vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók, ha a kollégiumban a közoktatásról szóló törvény 129. §-ának (7) bekezdése alapján a nevelőtestület bevezette az e munkakörben történő foglalkoztatást.

(4)–(5)4

1–2. számú melléklet a 143/2003. (IX. 9.) Korm. rendelethez5

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 61. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 842. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (2) bekezdése a 95/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 12. § (4)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 842. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 842. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére