• Tartalom

177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–3. §2

4. § Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 825. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére