• Tartalom

2003. évi XVIII. törvény

2003. évi XVIII. törvény

egyes adótörvények módosításáról1

2008.01.01.

1–3. §2

4. §3

5. §4

6. §5

7–8. §6

Záró rendelkezések

9. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

– az Eva tv. 5. § (3) bekezdése,

– a Tbj. 47. §-ának (4) bekezdése

azzal, hogy e rendelkezéseket 2003. január 1-jétől nem kell alkalmazni.

10. § (1) E törvény Eva tv.-t módosító rendelkezéseit 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az adózó a 2003. évi adóelőleg megállapításánál választhatja az Eva tv. 12. §-a (2)–(3) bekezdésének 2003. január 1-jén hatályos rendelkezéseinek alkalmazását.

11. § E törvény Htv.-t és Tbj.-t módosító rendelkezéseit 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

12. § (1) Az Adómód. tv. e törvénnyel megállapított 302. §-ának (18) bekezdését a 2002. évi személyi jövedelemadó megállapítására kell alkalmazni.

(2)7 Az Adómód. tv. e törvénnyel módosított 310. §-ának (1) bekezdését 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)8

13. § (1)9

(2)10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. március 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. március 28. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 57. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t és az 1. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 584. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 584. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 584. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 584. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 7–8. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 584. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 12. § (2) bekezdése a 2007: CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 12. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 584. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 13. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 584. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 13. § (2) bekezdését a 2007: CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezést azokban az esetekben még alkalmazni kell, amelyekben az Áfa tv. szerinti adófizetési kötelezettség, illetőleg adólevonási jogosultság 2007. december 31. napjáig bezárólag keletkezett.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére