• Tartalom

2003. évi II. törvény

2003. évi II. törvény

a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról1

2007.07.01.
ELSŐ RÉSZ2

1–28. §

MÁSODIK RÉSZ3

29–82. §

HARMADIK RÉSZ4

83–87. §

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

88. § (1)5

(2)6

a)–d)7

e)8

(3)9

(4) Ha az elítélt esetében a bíróság a Btk. 47. §-a (4) bekezdésének c) vagy e) pontja alapján rendelkezett a feltételes szabadságra bocsátásból való kizárásról, e törvény hatályba lépését követően a büntetés-végrehajtási bíró a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 8. §-ának megfelelő alkalmazásával a büntetés-végrehajtási intézet előterjesztésére határoz a feltételes szabadságra bocsátásról.

(5)10

89. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Unió következő jogforrásaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) az Európai Unió Tanácsa 2001. május 28-i kerethatározata a nem készpénzes fizetőeszközök hamisítása és az ilyen fizetőeszközökkel elkövetett csalás elleni küzdelemről,

b) az Európai Unió Tanácsa 2002. június 13-i kerethatározata a terrorizmus elleni küzdelemről.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2002. december 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. január 14. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 4. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az Első Részt (1–28. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 573. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Második Részt (29–82. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 573. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A Harmadik Részt (83–87. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 573. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 88. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 573. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 88. § (2) bekezdésének felvezető szövegét a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 573. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 88. § (2) bekezdésének a)–d) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 573. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 88. § (2) bekezdésének e) pontját a 2006: LI. törvény 285. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 88. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 573. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 88. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 573. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére